Αρχική Σελίδα

 


To Προσωπικό του ΕΡα

Το προσωπικό του Εργαστηρίου Ραδιοεπικοινωνιών αποτελείται από:

  • Έναν (1) Ομότιμο Καθηγητή

  • Τρεις (3) Καθηγητές

  • Έναν (1) Επίκουρο Καθηγητή

  • Δύο (2) μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)

  • Ένα (1) μέλος Εργαστηριακού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ)

  • Δεκα οκτώ (18) Συνεργάτες Ερευνητές

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τα βιογραφικά των μελών του ΕΡα, τίτλους εργασιών, τίτλους άρθρων που έχουν δημοσιευτεί και πολλά άλλα.

 
Αγγλική Σελίδα    
     
ΕΡα 1985-2017