Αρχική Σελίδα

Αγγλική Σελίδα

 

   

 

 

Καθηγήτρια Αικ. Σιακαβάρα

 

 

Τηλ :

+30 2310 998055
 

Fax:

+30 2310 998069
 

Γραφείο:

Κτίριο Σ.Θ.Ε - Τέταρτος όροφος, Δυτική Πλευρά, αρ. 12
 

email:

 

Ατομικά στοιχεία

Ετος γεννήσεως:

Τόπος γεννήσεως:

Διεύθυνση εργασίας: 
 

1954

Σέρρες

Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών,
Τομέας Εφαρμογών Φυσικής & Φυσικής Περιβάλλοντος,
Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ.,
T.Κ. 54 124, Θεσσαλονίκη

Σπουδές - τίτλοι

1972-1977

Τμήμα Φυσικής της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Α.Π.Θ. Πτυχίο Φυσικής το 1977

1977-1979

Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ηλεκτρονικής Φυσικής του Α.Π.Θ (1979)

1978-1982

 Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.  Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο: Εφαρμογή της Υβριδικής Τεχνικής στη Μελέτη Διατάξεων Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας Οι Οποίες Περιλαμβάνουν Κεραίες Κοντά σε Κυρτές Μεταλλικές Επιφάνειες (Περίπτωση κεραίας διπόλων κοντά σε μεταλλικό ελλειπτικό κύλινδρο). Διδακτορικό Δίπλωμα (1982)

Ακαδημαϊκές θέσεις

1977-1982

Βοηθός στο Γ' Εργαστήριο Φυσικής του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ.

1982-1991

Λέκτορας του Τομέα Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος στο Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ., σε θέση με αντικείμενο: Kεραίες-Μικροκύματα

1991-11/2010

Επίκουρος καθηγήτρια του Τομέα Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος στο Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ., σε θέση με αντικείμενο: Kεραίες-Μικροκύματα

11/2010-10/2016

Αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τομέα Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος στο Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ., σε θέση με αντικείμενο: Kεραίες-Μικροκύματα

10/2016-σήμερα

Καθηγήτρια του Τομέα Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος στο Τμήμα Φυσικής του Α.Π.Θ., σε θέση με αντικείμενο: Kεραίες-Μικροκύματα

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Ραδιοεπικοινωνίες

  • Εφαρμοσμένος ηλεκτρομαγνητισμός

  • Κεραίες

  • Μικροκύματα

  • Τηλεπικοινωνίες

Μέλος Επιστημονικών Ενώσεων

  1. Ένωση Ελλήνων Φυσικών

  2. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

  3. European Association on Antennas and Propagation (EurAAP)

  4. Association for Computing Machinery(ACM)

  5. Applied Computational Electromagnetics Society (ACES)]

 

 

 

 

   
   
 
Αρχή Σελίδας
  [Αρχική Σελίδα] [Προσωπικό] [Προφίλ] [Βιβλία] [Διατριβές] [Μαθήματα]
 
[Έργα] [Μεταπτυχιακά] [Φοιτητές] [ΕΠΕΑΕΚ] [Νέα]
ΕΡα 1985-2017