Αρχική Σελίδα

Αγγλική Σελίδα

 

   
 
  Ι.Ν. Σάχαλος
 

Καθηγητής Ι. Ν. Σάχαλος

Διευθυντής του ΕΡα

  Τηλ : +30 2310 998161
  Φαξ : +30 2310 998069
  Γραφείο: Κτίριο Σ.Θ.Ε - 4ος όρ., Δυτική Πλευρά, αρ. 3
  email :
 

 

  Conference Papers Books Journal Papers Βιογραφικό
 
 1. J.N. Sahalos and G.A. Thiele, An Improved Formulation for Extending the GTD Using the MM, International Symposium on Antennas and Propagation, p. 299, Sendai (Japan), 1978

 2. J.N. Sahalos and G.A. Thiele, A Hybrid UTD-Eigenfunction Method for Scattering by a Vertex, URSI International Symposium, p. 235, B1-4, München (Germany), 1980

 3. J.N. Sahalos and G.A. Thiele, Diffraction by a Perfectly-Conducting Plane Angular Sector: Improvements on the Eigenfunction Solution and Some Numerical Results, IEEE International Symposium on Antennas and Propagation, 1981

 4. K. Siakavara, E. Papadimitraki-Chlichlia, J.N.Sahalos and G.A. Thiele, Two Hybrid Techniques for Treatment of Wire Antennas Near an Elliptic Cylinder, IEEE International Symposium on Antennas and Propagation, 1981

 5. N. Gotsis, A. Nicolaidis, E. Vafiadis, M. Chrysomallis and J.N.Sahalos, On the Human Thorax Modeling for Quantification of Fluid Volumes by Means of Impedance Plethysmography, International AMSE Conference, 1984

 6. G. Kyriacou, P. Zimourtopoulos, M. Chrysomallis and J.N.Sahalos, A Remote Sensing Scheme for the Thickness of a two Layer Earth Structure, International AMSE Conference, 1984

 7. P. Zimourtopoulos and J.N.Sahalos, Simultaneous Gain Maximization of Wire Antennas for two Different Frequencies, JINA 84 International Symposium, France, 1984

 8. E. Vlachogiannis, N. Gotsis, E. Daskalopoulou and J.N. Sahalos, Electrical Impedance Plethysmography (EIP): A Method for the Determination of the FRC, 23rd Annual Meeting, Societas Europaea Physiologiae Clinicae Respiratoriae, 158s, 1988 

 9. G. Kyriacou, C. Koukourlis, C. Batas, J.N. Sahalos, V. Medit, An Improvement of the Electrical Impedance Tomography (Reconstruction Algorithm and Data Collection), Conference on Medical and Biological Engineering, MEDICON, 1989

 10. G. Kyriacou, C. Koukourlis and J.N. Sahalos, A New Reconstruction Algorithm of the Electrical Impedance Tomography, Proc. of Intern. Workshop on Tomography, Denmark, 1990

 11. C. Koukourlis, G. Kyriacou and J.N. Sahalos, A 32 Electrode Data Collection System for Electrical Impedance Tomography, Proc. of Intern. Workshop on Tomography, Denmark, June 1990

 12. G. Kyriacou, C. Koukourlis and J.N. Sahalos, Evolution of the Reconstruction Algorithm for Electrical Impedance Tomography, Proceedings of the Meeting on Electrical Impedance Tomography, pp. 226-233, Copenhagen (Denmark), 1990. 

 13. C. Koukourlis, G. Kyriacou and J.N. Sahalos, Differential Synchronous Demodulator for EIT, CAIT Workshop, York (England), 1991

 14. C. Koukourlis, V.K. Trigonidis, G. Kyriacou, J.N. Sahalos and C. Batas, Performance of a Differential Synchronous Demodulator for EIT, CAIT Workshop,  York (England), 1991 

 15. G. Kyriacou, C. Koukourlis and J.N. Sahalos, Reconstruction of Impedance Images Using a Modified Perturbation Method, CAIT Workshop, York (England), 1991

 16. J.N. Sahalos, E. Vlachogiannis, C. Koukourlis and G. Kyriacou, Electrical Impedance Measurement for Pulmonary Disease Diagnosis, CAIT Workshop,  York (England), 1991

 17. C. Koukourlis, G. Kyriacou, C. Batas and J.N. Sahalos, A 32 Electrode Electrical Impedance Tomograph (E.I.T.), 1st General Conference of the Balkan Physical Union, Thessaloniki (Greece), 1991 

 18. I. Diamandi and J.N. Sahalos, RF Remote Sensing of Buried in the Earth Dielectric Cylinders, 1st General Conference of the Balkan Physical Union, Thessaloniki (Greece), 1991

 19. I. Diamandi, E. Vafiadis and J.N. Sahalos, Application of the Ferrite Materials in the Microwave Filter Design, 1st General Conference of the Balkan Physical Union, Thessaloniki (Greece), 1991

 20. M. Chrissomallis, E. Vafiadis and J.N. Sahalos, A Study of Superdirective Endfire Antenna Arrays, 1st General Conference of the Balkan Physical Union, Thessaloniki (Greece), 1991

 21. C. Mertzianidis, I. Diamandi and J.N. Sahalos, A Voltage Matching Method for Feeding Antenna Arrays, 1st General Conference of the Balkan Physical Union, Thessaloniki (Greece), 1991

 22. G. Kyriacou, E. Vafiadis and J.N. Sahalos, Study of Microstrips on Anisotropic Substrates by using Ray Optical Techniques, 1st General Conference of the Balkan Physical Union, Thessaloniki (Greece), 1991 

 23. E. Vafiadis and J.N. Sahalos, A CAD for Microstrip Circuits Design, 1st General Conference of the Balkan Physical Union, Thessaloniki (Greece), 1991

 24. K. Siakavara and J.N. Sahalos, The Behaviour of a Rectangular Dielectric Post in a Rectangular Waveguide, 1st General Conference of the Balkan Physical Union, Thessaloniki (Greece), 1991

 25. Ach. Heliopoulos, E. Vafiadis, I. Diamandi and J.N. Sahalos, Analysis of Microstrip Antennas of Cylindrical Substrates, 1st General Conference of the Balkan Physical Union, Thessaloniki (Greece), 1991

 26. I. Diamandi, C. Mertzianidis and J.N. Sahalos, EM Radiation of A Line Source Mounted between Dielectric Substrates, 1st General Conference of the Balkan Physical Union, Thessaloniki (Greece), 1991

 27. E. Vlachogiannis, E. Daskalopoulou, N. Stiggas, C. Batas and J.N. Sahalos, Investigation of Interstitial Lung Oedema by Electrical Impedance Plethysmography, Proc. of 2nd Intern. Congress of Cardiology, 1993 

 28. G. Kyriacou, C. Koukourlis, S. Mysteropoulos, C. Batas and J.N. Sahalos, The Modified Perturbation Method in three-dimensional EIT Reconstruction, CAIT Workshop, pp. A223-A224, Barcelona (Spain), 1994

 29. J.N. Sahalos, G. Kyriacou and E. Vafiadis, An Efficient Finite Element Algorithm for 3-D layered Complex Structures Modeling, CAIT Workshop, Barcelona (Spain), 1994 

 30. N. Stabolidis, E. Vafiadis and J.N. Sahalos, The Antenna Input Impedance Versus the Feed Gap, 2nd General Conference of the Balkan Physical Union, ECT8, Izmir (Turkey), 1994 

 31. E. Vafiadis and J.N. Sahalos, Cad Procedure for Band-Pass Filters Synthesis Using Metallic Posts, 2nd General Conference of the Balkan Physical Union, ECT9, Izmir (Turkey), 1994 

 32. C.Mertzianidis, E. Vafiadis and J.N. Sahalos, Spectral Domain Approach for the Analysis of Microstrip Characteristics, 2nd General Conference of the Balkan Physical Union, ECT10, Izmir (Turkey), 1994 

 33. C. Mertzianidis, S.Koukourlis, Th. Samaras, D. Babas and J.N. Sahalos, Time Domain Analysis of Microstrip Systems Using FD-FFT and FDTD Methods, 2nd General Conference of the Balkan Physical Union, ECT11, Izmir (Turkey), 1994 

 34. T.S. Samaras, E. Vafiadis and J.N. Sahalos, Energy Disposition Pattern of inclined Rectangular Waveguide Applicators, 2nd General Conference of the Balkan Physical Union, AP72, Izmir (Turkey), 1994 

 35. C.S. Koukourlis, R. Rougeris and J.N. Sahalos, On the Design of a Four Electrodes Impedance Plethysmographer, 2nd General Conference of the Balkan Physical Union, AP73, Izmir (Turkey), 1994 

 36. G.A. Kyriacou and J.N. Sahalos, Analysis of microstrip Structures with Uniaxial Anisotropic Substrates and Superstrates, 2nd General Conference of the Balkan Physical Union, ECT23, Izmir (Turkey), 1994 

 37. K. Kechagias, E. Vafiadis and J.N. Sahalos, On the Design of a Planar Slot DBS Antenna, 2nd General Conference of the Balkan Physical Union, ECT24, Izmir (Turkey), 1994

 38. C.S. Koukourlis, D. Kapoukranis and J.N. Sahalos, Digitally Implemented Differential 16QAM Demodulator, 2nd General Conference of the Balkan Physical Union, ECT258, Izmir (Turkey), 1994 

 39. G.Kyriacou, A. Heliopoulos and J.N. Sahalos, Analysis of a Probe-Fed Planar Inverted F-Antenna, 2nd General Conference of the Balkan Physical Union, ECT26, Izmir (Turkey), 1994 

 40. D.G. Babas and J.N. Sahalos, Chebyshev Array Design Subject to Constraint on Radiation Efficiency Index, 2nd General Conference of the Balkan Physical Union, ECT27, Izmir (Turkey),  1994 

 41. C. Koukourlis, J. E. Plevridis, G. A. Kyriacou, and J. N. Sahalos, Aspects of Application of D.D.S. in Multifrequency E.I.T. Systems, Proc. of the IX Intern. Conf. on Electrical Bio-Impedance, pp. 452-453, 1995

 42. G.A. Kyriacou, M. A. Alexiou, C. S. Koukourlis, and J. N. Sahalos, A Three Dimensional FEM Model of the Human Torso for Electrical Impedance Applications, Proc. of the IX Intern. Conf. on Electrical Bio-Impedance, pp. 484-485, 1995

 43. J.N. Sahalos, G. A. Kyriacou, P. Bonovas, A. Rigas, and C. S. Koukourlis, The Electrical Impedance of the Human Head by Using a 3-D FEM Model, Proc. of the IX Intern. Conf. on Electrical Bio-Impedance, pp. 489-490, 1995

 44. G.A. Kyriakou, C. S. Koukourlis, S. Mysteropoulos, and J. N. Sahalos, Three Dimensional Imaging for the Electrical Impedance Tomography, Proc. of the 8th Intern. Symposium on Theoretical Electrical Engineering, pp. 514-517,  Thessaloniki (Greece), 1995 

 45. F. Rivas, T. S. Samaras, and J. N. Sahalos, On the Time Response of Microstrips Using Frequency Domain Analysis, Proc. of the 8th Intern. Symposium on Theoretical Electrical Engineering, pp. 58-61, Thessaloniki (Greece), 1995 

 46. S. Koukourlis and J. N. Sahalos, On the FFH-CDMA Receiver Design in Multipath Environment, Proc. of the 8th Intern. Symposium on Theoretical Electrical Engineering, pp. 390-393, Thessaloniki (Greece), 1995 

 47. G. A. Kyriacou and J. N. Sahalos, Substrate-Superstrate Uniaxial Anisotropy Effects on Microstrip Antenna Characteristics, Proc. of the 8th Intern. Symposium on Theoretical Electrical Engineering, pp. 46-49, Thessaloniki (Greece), 1995 

 48. I. Diamandi, E. Vafiadis and J.N. Sahalos, On the Time Domain Analysis of the Scattering by Penetrable Cylinders, Proc. of the 8th Intern. Symposium on Theoretical Electrical Engineering, pp. 310-313, Thessaloniki (Greece), 1995 

 49. T.S. Samaras, E. Vafiadis and J.N. Sahalos, Synthesis of Hyperthermia Arrays by using the Orthogonal Method, Proc. of the 8th Intern. Symposium on Theoretical Electrical Engineering, pp. 510-513, Thessaloniki (Greece), 1995 

 50. N. Stabolidis, E. Vafiadis and J.N. Sahalos, The Antenna Input Impedance versus the Feed Gap, Proc. of the 8th Intern. Symposium on Theoretical Electrical Engineering, pp. 113-116, Thessaloniki (Greece), 1995 

 51. D.G. Babas and J.N. Sahalos, On the Design of a New Chebyshev Array subject to Constraint on Radiation Efficiency Index, Proc. of the 8th Intern. Symposium on Theoretical Electrical Engineering, pp. 117-120, Thessaloniki (Greece), 1995 

 52. Κ. Kechagias, E. Vafiadis and J.N. Sahalos, On the Design of a Planar Slot Satellite Antenna Array, Proc. of the 8th Intern. Symposium on Theoretical Electrical Engineering, pp. 121-124, Thessaloniki (Greece), 1995 

 53. C.S. Koukourlis, D. Kapoukranis and J.N. Sahalos, On the Design of a Digital Demodulator for Differential 16 QAM Signals, Proc. of the 8th Intern. Symposium on Theoretical Electrical Engineering, pp. 426-429, Thessaloniki (Greece), 1995 

 54. J.E. Plevridis, C.S. Koukourlis and J.N. Sahalos, A DDS-based Frequency Measurement Technique, Proc. of the 8th Intern. Symposium on Theoretical Electrical Engineering, pp. 474-477, Thessaloniki (Greece), 1995 

 55. T.S. Samaras and J. N. Sahalos, On the Design of Hyperthermia Arrays Using the Orthogonal Method, Proc. of the 15th URSI Intern. Symposium on Electromagnetic Theory, pp. 182-184, St. Petersburg (Russia), 1995 

 56. G. A. Kyriacou and J. N. Sahalos, A Wiener-Hopf Type Analysis of Substrate-Superstrate Uniaxially Anisotropic Microstrip Structures, Proc. of the 15th URSI Intern. Symposium on Electromagnetic Theory, pp. 721-723,  St. Petersburg (Russia), 1995 

 57. N. Stabolidis, E. Vafiadis and J. Sahalos, On the Design of Antenna Feed Networks with Hybrid Power Dividers, Proc. of the 1st Int. Symp. of BSUAE, Metsovo (Greece), 1996 

 58. Z. Zaharis, E. Vafiadis and J. Sahalos, On the Design of a Hybrid-Chebyshev Collinear Folded Dipole Antenna Array, Proc. of the 1st Int. Symp. of BSUAE, Metsovo (Greece), 1996 

 59. G. Miaris, E.Vafiadis and J. Sahalos, The Orthogonal Method for the Geometry Synthesis of a Linear Antenna Array, Proc. of the 1st Int. Symp. of BSUAE, Metsovo (Greece), 1996 

 60. K. Kechagias, E. Vafiadis and J. Sahalos, On the Design of a Slot Planar Antenna Array for DBS Reception, Proc. of the 1st Int. Symp. of BSUAE, Metsovo (Greece), 1996 

 61. C. Mertzianidis, E. Vafiadis and J. Sahalos, Far Field Patterns of Line Sources Mounted in a Multi-Dielectric Medium, Proc. of the 1st Int. Symp. of BSUAE, Metsovo (Greece), 1996 

 62. G. Kyriacou and J. Sahalos, Cover Layer Effects of Uniaxially Anisotropic Microstrip Structures, Proc. of the 1st Int. Symp. of BSUAE, Metsovo (Greece), 1996 

 63. Th. Kaifas, S. Koukourlis, Th. Samaras, D. Babas and J. Sahalos, On the Study of Nondistortive Behaviour of Coupled Microstrip Pairs, Proc. of the 1st Int. Symp. of BSUAE, Metsovo (Greece), 1996 

 64. G. Kyriacou, C. Koukourlis, P. Bonovas and J. Sahalos, A Reconstruction Algorithm for 3-D Electrical Impedance Tomography, Proc. of the 1st Int. Symp. of BSUAE, Metsovo (Greece), 1996 

 65. G. Krikelas, Th. Samaras and J.N. Sahalos, EM Interaction of the Mobile Communication Hanset Antennas and the Human Head, Proc. of the 1st Int. Symp. of BSUAE, Metsovo (Greece), 1996 

 66. Ch. Kalialakis, S. Koukourlis, Th. Samaras and J. Sahalos, A Study of the SIR in Cellular Mobile Communication Systems, Proc. of the 1st Int. Symp. of BSUAE, Metsovo (Greece), 1996 

 67. G. A. Kyriacou, J. N. Sahalos, On the Design of an SCMS Antenna printed in a Substrate-Superstrate Configuration, Proc. of Int. Workshop on Mobile Communications, pp. 30-34, Thessaloniki (Greece), 1996 

 68. Z. Zaharis, G. Miaris, E. Vafiadis, J. N. Sahalos, On the Design of Base Station Hybrid Antenna Arrays, Proc. of Int. Workshop on Mobile Communications, pp. 45-49, Thessaloniki (Greece), 1996 

 69. C. S. Koukourlis, J. E. Plevridis, A. J. Rapatzikos, J. N. Sahalos, A Digitally Synthesised Modulation Method for the Radio Data System, Proc. of Int. Workshop on Mobile Communications, pp. 55-58, Thessaloniki (Greece),  1996 

 70. G. Krikelas, Th. Samaras, E. Vafiadis, J. N. Sahalos, EM Interaction of Handset Mobile Antennas and the Human Head, Proc. of Int. Workshop on Mobile Communications, pp. 268-272, Thessaloniki (Greece), 1996 

 71. J.N. Sahalos, Analysis of the Orthogonal Method of Moments, NATO – ASI, Samos (Greece), 1997

 72. I. G. Anastasiadou, E. Vafiadis and J.N. Sahalos, On the Analysis and Design of a Microstrip Ring Array, Proc. of the 16th URSI Intern. Symposium on Electromagnetic Theory, pp. 253-255, Thessaloniki (Greece), 1998

 73. K. Kechagias, E. Vafiadis and J.N. Sahalos, On the Design by Optimization Procedures of DBS Radial Line Slot Antennas, Proc. of the 16th URSI Intern. Symposium on Electromagnetic Theory, pp. 232-234, Thessaloniki (Greece), 1998

 74. A. Varsamis, E. Vafiadis and J. N. Sahalos, Electromagnetic Scattering in Frequency and Time Domain Of Underground Nonuniform Targets, Proc. of the 16th URSI Intern. Symposium on Electromagnetic Theory, pp. 724-726, Thessaloniki (Greece), 1998

 75. G.A. Kyriacou and J. N. Sahalos, Excitation Of Surface Waves On a Transversely Magnetized Grounded Ferrite Slab, Proc. of the 16th URSI Intern. Symposium on Electromagnetic Theory, pp. 42-44, Thessaloniki (Greece), 1998

 76. G.A. Kyriacou and J. N. Sahalos, Surface Waves of an Anisotropic Material in a Grounded Generalized Cylindrical Structure, Proc. of the 16th URSI Intern. Symposium on Electromagnetic Theory, pp. 39-41, Thessaloniki (Greece), 1998

 77. G. I. Krikelas, K. H. Pavlou and J. N. Sahalos, A Study of the EM Energy Absorption in the Human Head and Torso at 915MHz, Proc. of the 16th URSI Intern. Symposium on Electromagnetic Theory, pp. 727-729, Thessaloniki (Greece), 1998

 78. G. I. Krikelas and J.N. Sahalos, Performance of an Asynchronous Frequency-Hopping Spread-Spectrum Multiple-Access Network, Proc. ICT '98 Int. Conf. on Telecom., vol. IV, pp. 331-335, 1998

 79. J.C. Pliatsikas, H.R. Walker, C.S. Koukourlis and J.N. Sahalos, Digital Implementation of Alternative Aperture Phase Shift Keying Modulation (AAPSK), Proc. ICT '98 Int. Conf. on Telecom., vol. IV, pp. 249-253, 1998

 80. C.V. Verikoukis and J.N. Sahalos, On the Performance Study of a DS/CDMA Mobile System with Efficient Operating Characteristics, Proc. ICT '98 Int. Conf. on Telecom., vol. IV, pp. 62-66, 1998

 81. J.E. Plevridis, C.S. Koukourlis and J.N. Sahalos, A PLL Clock Recovery Technique Based on Digitally Controlled Pulse Insertion, Proc. ICT '98 Int. Conf. on Telecom., vol. IV, pp. 21-25, 1998

 82. C. Tsironas, T.N. Kaifas and J.N. Sahalos, On the Design of Conformal Microstrip Antenna Arrays by the Orthogonal Method, Proc. of the 7th International Conference on Advances in Communications and Control (COMCON7) - Telecommunications / Signal Processing, 1999

 83. D.G. Babas, E.E. Vafiadis and J.N. Sahalos, A Design Method of Nonuniformly Spaced Series-Fed Microstrip Arrays, Proc. of the 7th International Conference on Advances in Communications and Control (COMCON7) - Telecommunications /Signal Processing, 1999

 84. G.I. Krikelas and J.N. Sahalos, Evaluation of the Multiple-Access Interference Suppression for an AFHSS-MA System, Proc. of 1999 International Workshop on Mobile Communications Focused on UMTS and IMT-2000, pp. 38-47, Chania (Greece), 1999

 85. S. K. Spyridakis, C. S. Koukourlis and J. N. Sahalos, On the Design of a Low Cost Bit-Error-Rate Measuring Instrument, Proc. of 1999 International Workshop on Mobile Communications Focused on UMTS and IMT-2000, pp. 38-47, Chania (Greece), 1999 

 86. C. Kalialakis and J. N. Sahalos, Evaluation of Outage Probability in Cellural Mobile Communications Systems, Proc. of 1999 International Workshop on Mobile Communications Focused on UMTS and IMT-2000, pp. 38-47, Chania (Greece), 1999

 87. G.A. Kyriacou, A.A. Mavrides and J.N. Sahalos, On the Electrical Thickness Effects of Uniaxially Anisotropic Coverred Microstrip Structures, Proc. of the URSI XXVI General Assembly, p. B1.P.1, Toronto (Canada), 1999. 

 88. G. A. Kyriacou A. A. Mavrides, S. Diamandis and J. N. Sahalos, Surface Wave Modes of Axially Magnetized Cylindrical Ferrite Substrate, Proc. of the URSI XXVI General Assembly, p. B1.P.16, Toronto (Canada), 1999. 

 89. G. A. Kyriacou A. A. Mavrides and J. N. Sahalos, Modes Excited on Circularly Cylindrical Conductors with an Inside or Outside Cover of Uniaxially Anisotropic Dielectric, Proc. of the URSI XXVI General Assembly, p. B1.P.17, Toronto (Canada), 1999. 

 90. G.A. Kyriacou A.A. Mavrides and J.N. Sahalos, Approximate Resonant Frequencies of Certain Patch Antennas Printed of Magnetized Ferrite, Proc. of the URSI XXVI General Assembly, p. B4.P.10, Toronto (Canada), 1999. 

 91. G. S. Miaris, H. Margaritis, S. Goudos and J. N. Sahalos, OrthoSynthesis: On the Beamforming from a set of Uniform Linear Arrays by the Orthogonal Method, AP 2000 Millennium Conference on Antennas and Propagation, Davos (Switzerland), 2000

 92. T.N. Kaifas, C. Koukourlis and J.N. Sahalos, On the Beam Steering of Cylindrical Conformal Microstrip Antenna Arrays, AP 2000 Millennium Conference on Antennas and Propagation, Davos (Switzerland), 2000

 93. D.G. Babas, E.E. Vafiadis and J.N. Sahalos, Nonuniformly Spaced Series-Fed Microstrip Antenna Arrays: A Design Approach, AP 2000 Millennium Conference on Antennas and Propagation, Davos (Switzerland),  2000

 94. G.A. Kyriacou, P.M. Bonovas, G.S. Koukourlis and J.N. Sahalos, A Step - by - Step Development of an Electrical Impedance Tomography System, Proc. of the 2nd Int. Symp. of BSUAE, Xanthi (Greece), 2000

 95. P. M. Bonovas, G. A. Kyriacou and J. N. Sahalos, A Realistic 3-D FEM Human Torso Model for Electrocardiography Applications, Proc. of the 2nd Int. Symp. of BSUAE, Xanthi (Greece), 2000

 96. T. Samaras, G. C. van Rhoonand and J. N. Sahalos, Electromagnetic and Thermal Modeling of the Lucite Cone Applicator for Superficial Hyperthermia, Proc. of the 2nd Int. Symp. of BSUAE, Xanthi (Greece), 2000

 97. T. N. Kaifas and J. N. Sahalos, On the Design of Cylindrical Conformal Microstrip Antenna Arrays, Proc. of the 2nd Int. Symp. of BSUAE, Xanthi (Greece), 2000

 98. G. S. Miaris and J. N. Sahalos, On the Independent Amplitude Level Reduction of a Broadside Linear Array by the Orthogonal Method, Proc. of the 2nd Int. Symp. of BSUAE, Xanthi (Greece), 2000

 99. A. P. Orfanidis, G. A. Kyriacou and J. N. Sahalos, Analytical Characterization of the Step Discontinuity Between a Circular and an Offset Coaxial Waveguide Using the Mode Matching Technique, Proc. of the 2nd Int. Symp. of BSUAE, Xanthi (Greece), 2000

 100. A. A. Mavrides, M. T. Chryssomallis and J. N. Sahalos, Filter Synthesis with Improved Group Time Delay Characteristics, Proc. of the 2nd Int. Symp. of BSUAE, Xanthi (Greece), 2000

 101. A. A. Mavrides, G. A. Kyriacou, M. Chrysomallis and J. N. Sahalos, A Study of Microstrip Antennas Printed on Electrically Thin Cylindrical Uniaxially Anisotropic Dielectric Substrate, Proc. of the 2nd Int. Symp. of BSUAE, Xanthi (Greece), 2000

 102. Z. Zaharis, E. Vafiadis and J. N. Sahalos, On the design of a Dual Band Hybrid-Chebyshev Collinear Dipole Antenna Array, Proc. of the 2nd Int. Symp. of BSUAE, Xanthi (Greece), 2000

 103. S. Diamandis, G. A. Kyriacou and J. N. Sahalos, Leaky Wave Modes of Axially Magnetized Cylindrical Ferrite Sustrate, Proc. of the 2nd Int. Symp. of BSUAE, Xanthi (Greece), 2000

 104. D. G. Babas and J. N. Sahalos, On the Synthesis of Nonuniform Linear Microstrip Arrays: A Circuit Design Approach, Proc. of the 2nd Int. Symp. of BSUAE, Xanthi (Greece), 2000

 105. M. Psaltakis, E. Vafiadis and J. N. Sahalos, A 5.8GHz QPSK Modulator, Proc. of the 2nd Int. Symp. of BSUAE, Xanthi (Greece), 2000

 106. A. P. Orfanidis, G. A. Kyriacou, M. Chrysomallis and J. N. Sahalos, Analysis and Design of Waveguide Components Using a Fast Mode Matching Technique, Proc. of the 2nd Int. Symp. of BSUAE, Xanthi (Greece), 2000

 107. A. Varvatos, K. B. Baltzis and J. N. Sahalos, A Multiple Branch Fractionally-Spaced Decision Feedback Equalizer ( MB FS DFE ) for CDMA Wireless Systems, Proc. of the 2nd Int. Symp. of BSUAE, Xanthi (Greece), 2000

 108. I. C. Mertzanides, G. N. Tsokas and J. N. Sahalos, Resonant Characteristics of Scattered EM Field from 2-D Underground Targets, Proc. of the 2nd Int. Symp. of BSUAE, Xanthi (Greece), 2000

 109. I. C. Mertzanides, G. N. Tsokas and J. N. Sahalos, An Analytical Method for Determining the Characteristics of Two-Layered Media, Proc. of the 2nd Int. Symp. of BSUAE, Xanthi (Greece), 2000

 110. S. K. Goudos and J. N. Sahalos, Green's Functions Computation of the EMI due to Electric Dipole Sources inside a Rectangular Cavity, Proc. of the 2nd Int. Symp. of BSUAE, Xanthi (Greece), 2000

 111. S. K. Goudos and J. N. Sahalos, Calculation of Induced Field and Surface Current due to Multiple Internal Magnetic Dipoles inside a Rectangular Cavity, Proc. of the 2nd Int. Symp. of BSUAE, Xanthi (Greece), 2000

 112. G. Kordas, K. B. Baltzis and J. N. Sahalos, Pyramidal Horn Design under Constraints on Half-Power Beamwidth, Proc. of the 2nd Int. Symp. of BSUAE, Xanthi (Greece), 2000

 113. G. I. Krikelas, T. Samaras and J. N. Sahalos, Electromanetic Exposure of Mobile Phones Users: A Model Analysis, Proc. Millenium Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, pp. 251-259, Heraklion (Greece), 2000

 114. T. Samaras, G. I. Krikelas and J. N. Sahalos, Electromanetic Exposure of Mobile Phones Users: Assessment of Temperature Rise in the Tissues, Proc. Millenium Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, pp. 377-385, Heraklion (Greece), 2000

 115. G. A. Kyriakou, E. Vafiadis, A. Papagrigoriou, E. Grigorakis, P. M. Bonovas and J. N. Sahalos, An Electrical Impendance Tomography System for Medical Applications, 16th Int. Conf. on Applied Electromagnetics and Communications (ICECom 2001), Dubrovnik (Croatia), 2001

 116. G. S. Miaris, S. K. Goudos, C. Iakovidis, E. Vafiadis and J. N. Sahalos, ORAMA - A Computer Tool for Linear Antenna Array Design, Proc. of the 8th International Conference on Advances in Communications and Control (COMCON8) - Telecommunications/Signal Processing, Rethymno (Greece), 2001

 117. J. Ventouzis, K. B. Baltzis, G. S. Miaris and J. N. Sahalos, The Bit-Rate of Mobile Systems as a Function of the Antenna Characteristics, Proc. of the 8th International Conference on Advances in Communications and Control (COMCON8) - Telecommunications/Signal Processing, Rethymno (Greece), 2001

 118. S. P. Sotiroudis, K. B. Baltzis and J. N. Sahalos, On the Capacity of a Wireless CDMA System versus the Diversity Order, Proc. of 11th IST Mobile Communications Summit, Thessaloniki (Greece), 2002

 119. S. K. Goudos, T. Samaras, E. Vafiadis and J. N. Sahalos, Placement of ICS on PCBS inside Rectangular Enclosures using Stochastic and Optimization Approaches, XXVIIth General Assembly of the International Union of Radio Science, paper 763 (electronic format), Maastricht (Netherlands), 2002

 120. H. Margaritis, S. K. Goudos, G. S. Miaris and J. N. Sahalos, Orthosynthesis: On the Beamforming from a Set of  Uniform Linear Arrays by the Orthogonal Method, XXVIIth General Assembly of the International Union of Radio Science, paper 767 (electronic format), Maastricht (Netherlands), 2002

 121. P. Vakouftsis, K. Siakavara, E. Vafiadis and J. N. Sahalos, Analysis and Design of Wire Antennas near a Perfectly Conducting Elliptic Cone, XXVIIth General Assembly of the International Union of Radio Science, paper 836 (electronic format), Maastricht (Netherlands), 2002

 122. Z.D. Zaharis, E. Vafiadis and J.N. Sahalos, Antenna Array Synthesis by Combining the Measured Element Patterns and the Orthogonal Method, XXVIIth General Assembly of the International Union of Radio Science, paper 1006 (electronic format), Maastricht (Netherlands), 2002

 123. G. Miaris, T. Kaifas, Z. Zaharis, D. Babas, E. Vafiadis, T. Samaras and J. N. Sahalos, Spectrum and Radiation Emission Survey in the Vicinity of a PSR and MMSR Radar, XXVIIth General Assembly of the International Union of Radio Science, paper 1079 (electronic format), Maastricht (Netherlands), 2002

 124. S. G. Diamantis, G. A. Kyriacou, A. A. Mavrides and J. N. Sahalos, Investigation of Eigen - Backward and Leaky - Waves Modes of an Axially Magnetized Lossy Cylindrical Ferrite Substrate, XXVIIth General Assembly of the International Union of Radio Science, paper 1270 (electronic format), Maastricht (Netherlands), 2002

 125. G.S. Koukourlis, G.A. Kyriacou, A.A. Mavrides, S.G. Diamantis, S.K. Spyridakis, Th. Kaifas, J.N. Sahalos, G. Stratakos, P. Tsenes and N. Uzunoglou, Design and Development of an Active Printed Cylindrical Antenna Array for Radar Applications, XXVIIth General Assembly of the International Union of Radio Science, paper 1275 (electronic format), Maastricht (Netherlands), 2002

 126. A. P. Orfanidis, G. A. Kyriacou and J. N. Sahalos, A Mode Matching Analysis of an Offset Coaxial Iris in Circular Waveduide and its Applications, XXVIIth General Assembly of the International Union of Radio Science, paper 1303 (electronic format), Maastricht (Netherlands), 2002

 127. J. Sahalos, S. Goudos, T. Samaras and E. Vafiadis, Numerical Approaches for EMI Reduction of ICs and PCBs Inside Metallic Enclosures, Proc. of the 2003 IEEE Intnl. Symposium on EMC, Istanbul (Turkey), 2003

 128. T. Samaras, G. Miaris, T. Kaifas, Z. Zaharis, D. Babas, E. Vafiadis and J. Sahalos, Emissions Monitoring in the Vicinity of a Terminal Area Radar, Proc. of the 2003 IEEE Intnl. Symposium on EMC, Istanbul (Turkey), 2003

 129. T.N. Kaifas, T. Samaras, E. Vafiadis and J. N. Sahalos, A UTD-OM Technique to Design Slot Arrays on a Perfectly Conducting Paraboloid, Proc. of the 3rd European Workshop on Conformal Antennas, pp. 29-32, Bonn (Germany) 2003

 130. T.N. Kaifas, T. Samaras, E. Vafiadis and J. N. Sahalos, On the design of Conformal Slot Arrays on Perfectly Conducting Elliptic Cones, Proc. of the 3rd European Workshop on Conformal Antennas, pp. 73-76, Bonn (Germany), 2003

 131. S.K. Goudos, T. Samaras and J.N. Sahalos, A computer tool for EM planar absorber design, Proc. Intnl. Symposium on EMC, EMC Europe 2004, Eindhoven (The Netherlands), 2004

 132. S.K. Goudos, T. Samaras and J.N. Sahalos, Web-based visualization of electric fields and currents inside a rectangular cavity, Proc. Intnl. Symposium on EMC, EMC Europe 2004, Eindhoven (The Netherlands), 2004

 133. M. Matzaridou, A.P. Moneda, T. Samaras,…, E. Vafiadis, D.P. Chryssoulidis and J.N. Sahalos, Land planning of an antenna farm: measurements and simulations aimed at relocation of broadcasting stations and/or reassignment of frequencies, Proc. Intnl. Symposium on EMC, EMC Europe 2004, Eindhoven (The Netherlands), 2004

 134. T. Samaras, A. Balaskas, J. Sahalos and D. Stamatoukos, Calculation of the Electric Field in the Vicinity of Base Station Dipole Arrays, Proc. 3rd Intnl. Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, p. 231, Kos (Greece), 2004

 135. T. Samaras, J. Sahalos, P. Constantinou, N. Babalis and M. Petkaris, A Report on the Risk Management Role of EM Radiation Monitoring Networks, Proc. 3rd Intnl. Workshop on Biological Effects of Electromagnetic Fields, p. 736, Kos (Greece), 2004

 136. G.Kyriacou, Ch. Lavranos and J.N.Sahalos, Radar Electronic Countermeasures System in Network-Centric Environment, Proc. Of Network-Centric Warfare Conference 2005, Athens Greece, 2005.

 137. F. Fakoukakis, A. Mavrides, S. Veronikis, G. Kyriacou and J.N.Sahalos, Development of Azituth and Elevation Switched Beam Smart Antenna, Prpc. Of LAPC 2005, Loughborough, UK, 2005.

 138. Th. Kaifas, K. Siakavara and J.N.Sahalos,  The OM for the design of conformal arrays in the presence of mutual coupling, Proc. URSI GA 2005, New Delhi, INDIA.

 139. S. Diamantis, A. Orfanidis, G.Kyriacou and J.N.Sahalos, Cylindrical Horn Antenna Analysis using Hybrid Mode Matching Auxilliary Sources Technique, Proc. PIERS 2005, China.

 140. T.N. Kaifas, Katherine Siakavara, J.N. Sahalos, On the Synthesis of an Array of Slots on a Perfectly Conducting Elliptic Cone, Proc. Mediterranean Microwaves Symposium 2005, Athens, 2005

 141. D.G. Babas, J.N. Sahalos, Chebyshev Array Optimization Under A Nonlinear Constraint, Proc. Mediterranean Microwaves Symposium 2005, Athens, 2005

 142. K. B. Baltzis, J.N. Sahalos, A 3-D Model for Measuring of the Interference Degradation of Wireless Systems, Proc. Mediterranean Microwaves Symposium 2005, Athens, 2005

 143. D. Drogoudis, G. Kyriacou, J. Sahalos, A Modified Perturbation Method for High Frequency Impedance Tomography Based on reciprocity Theorem, Proc. Mediterranean Microwaves Symposium 2005, Athens, 2005

 144. T. Samaras, L. Kalogreas, J. Sahalos, Theoretical prediction of the electromagnetic field induced on a cardiac pacemaker by GSM phones, Proc. Mediterranean Microwaves Symposium 2005, Athens, 2005

 145. V.Varsamis, G.S. Miaris, J.N. Sahalos, On the Constrained Design of Linear Antenna Arrays by the Orthogonal Method, Proc. Mediterranean Microwaves Symposium 2005, Athens, 2005

 146. C. Hilas and J.N. Sahalos, User Profiling for Fraud Detection in Telecom-Nets, Proc. Of Int. Conf. in Control, Thessaloniki, Greece, 2005.

 147. K.B. Baltzis and J.N. Sahalos, On the Design of RAKE Receivers with Non-uniform Tap Spacing, International Conference on SNDSP, Patras, 2006.

 148. A.A. Nanos, K. Siakavara, T. Samaras and J.N. Sahalos, EM Fields in the Vicinity of Aperture Antennas: Assessment of the Expected Measurement Values and Accuracy, EMC Europe, pp. 387-392, Barcelona (Spain), 2006.

 149. S. K. Goudos and J. N. Sahalos, Design of Broadband Radar Absorbing  Materials Using Particle Swarm Optimization, EMC Europe, pp. 1111-1116, Barcelona (Spain), 2006.

 150. T. Samaras, D. Kitsou and J. N. Sahalos, A theoretical approach to the procedures of the ANSI/AAMI PC69:2000 standard, Proc. of EMC Europe 2006, pp. 182-184, Barcelona (Spain), 2006.

 151. S. K. Goudos, C. S. Hilas, I. T. Rekanos and J. N. Sahalos, ΕMI from ICs and PCBs Inside High Speed Networking Equipment, Proc. of EMC Europe 2006, pp. 437-442, Barcelona (Spain), 2006.

 152. C.S. Hilas and J.N. Sahalos, Testing the Fraud Detection Ability of Different User Profiles by Means of FF-NN Classifiers, Proc. of ICANN, Athens, 2006.

 153. J.N. Sahalos, T.N. Kaifas, G.S, Miaris, The Orthogonal Method for the Geometry, Synthesis of a 2-D Antenna Array, 29th ESA Workshop on Multiple Beams and Reconfigurable Antennas, 2007.

 154. S.P. Sotiroudis, K. Siakavara, and J.N. Sahalos, A Neural Network Approach to the Prediction of the Propagation Path-loss for Mobile Communications Systems in Urban Environments, Proc. of Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS), Prague, pp. 162-166, Aug 2007 and PIERS ONLINE, Vol. 3, No 8, pp. 1175-1179, 2007.

 155. D.G. Drogoudis, G.A. Kyriacou, and J.N. Sahalos, A Sensitivity Matrix Based Microwave Tomography Exploiting an Adjoint Network Theorem, Proc. of Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS), Prague, pp. 272 - 276, Aug 2007 and PIERS Online, Vol. 3, No. 8, 1217-1221, 2007.

 156. A.P. Orfanidis, G.A. Kyriacou, and J.N. Sahalos, Numerical Analysis of Cylindrical Cavities Used for Microwave Heating, Employing the Mode Matching Technique, Proc. of Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS), Prague, pp. 292 - 295, Aug 2007 and PIERS Online, Vol. 3, No. 8, 1228-1231, 2007.

 157. A.A. Mavridis, G.A. Kyriacou, and J.N. Sahalos, Printed Antennas Tuned by Transversely Magnetized Ferrite Operating at a Novel Resonant Mode, Proc. of Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS), Prague, pp. 411 - 414, Aug 2007 and PIERS Online, Vol. 3, No. 8, 1213-1216, 2007.

 158. T. Ganatsos, K. Siakavara, and J.N. Sahalos, Neural Network - Based Design of EBG Surfaces for Effective Polarization Diversity of Wireless Communications Antenna Systems, Proc. of Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS), Prague, pp. 415-419, Aug 2007 and PIERS ONLINE, Vol. 3, No 8, pp. 1165-1169, 2007.

 159. K.A. Gotsis, E.G. Vaitsopoulos, K. Siakavara, and J.N. Sahalos, Multiple Signal Direction of Arrival (DoA) Estimation for a Switched-Beam System Using Neural Networks, Proc. of Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS), Prague, pp. 420-424, Aug 2007 and PIERS ONLINE, Vol. 3, No 8, pp. 1160-1164, 2007.

 160. K.A. Gotsis, Th. Kaifas, K. Siakavara, and J. Sahalos, Direction of Arrival (DoA) Estimation for a Switched-Beam DS-CDMA System using Neural Networks, Proc. of the 19th Conference on Electromagnetics and Communications, pp. 47-50, Dubrovnik Croatia, 24-26 Sep. 2007.

 161. A.A. Nanos, T. Samaras, K. Siakavara, J.N. Sahalos, A Simple Procedure for the Safety Assessment Around Aperture Αntennas, Proc. of the 19th Conference on Electromagnetics and Communications, pp. 113-117, Dubrovnik Croatia, 24-26 Sep. 2007.

 162. T. N. Kaifas and J. N. Sahalos, On the Design of Conformal Arrays on Complex Platforms, COST IC0603 ASSIST Workshop, Bonn, Germany, 24-26 October 2007.

 163. G. S. Miaris, T. N. Kaifas and J. N. Sahalos, ORAMA plus - A Computer Tool for the Design of Nonuniformly Spaced Antenna Arrays, COST IC0603 ASSIST Workshop, Bonn, Germany, 24-26 October 2007.

 164. A.A. Nanos, K. Siakavara, J.N. Sahalos, On the Microstrip Array Design by using Partially Reflective Surfaces, 2nd European Conference on Antennas and Propagation - EuCAP 2007 , EICC, Edinburgh , UK, 11-16 November 2007, (pdf file: WePA.030).

 165. T.N. Kaifas, J.N. Sahalos, On the Geometry Synthesis of Uniformly Excited Conformal Arrays by the Orthogonal Method, 2nd European Conference on Antennas and Propagation - EuCAP 2007 , EICC, Edinburgh, UK, 11-16 November 2007, (pdf file: Fr1.7.1).

 166. Τ.N. Kaifas, D.G. Babas, J.N. Sahalos, Synthesis of directivity constrained large aperiodic planar arrays, COST IC0603 ASSIST Workshop, 9-11 April 2008.

 167. A. Bletsas, J.N. Sahalos, Antenna enhancements for backscatter sensor networks, COST IC0603 ASSIST Workshop, 9-11 April 2008.

 168. K.A. Gotsis, K. Siakavara and J.N. Sahalos, A Neural A Neural Network Estimation Method for the Direction of Arrival with a Switched-Beam Antenna System, PA1-8, 13th Biennial IEEE Conf. on Electromagnetic Field Computation (CEFC 2008), Athens Greece, Μay 11-15, 2008.

 169. Ch.P. Nikolaou, A.P. Papadakis, P.A. Razis, G.A. Kyriacou3, J.N. Sahalos, Numerical Simulations versus Experimental Measurements for the Magnetic Field Generated in Open Type Substations in Cyprus, PA5-18, 13th Biennial IEEE Conf. on Electromagnetic Field Computation (CEFC 2008), Athens Greece, Μay 11-15, 2008.

 170. Th. Samaras, K. Baskourelos, J.N. Sahalos, Study of Human Exposure to Antennas with a Hybrid MoM-FDTD Technique, PD1-9, 13th Biennial IEEE Conf. on Electromagnetic Field Computation (CEFC 2008), Athens Greece, Μay 11-15, 2008.

 171. Evaggelos Vaitsopoulos, Aggelos Bletsas, John N. Sahalos, On the RFID Design with Passive Tags and a Butler Matrix Reader, PE1-6, 13th Biennial IEEE Conf. on Electromagnetic Field Computation (CEFC 2008), Athens Greece, Μay 11-15, 2008.

 172. Th. Ganatsos, K. Siakavara, J.N. Sahalos,Enhancement of Wire Dipole Antennas Characteristics Using Artificial Neural Network Designed EBG Ground, PE1-10, 13th Biennial IEEE Conf. on Electromagnetic Field Computation (CEFC 2008), Athens Greece, Μay 11-15, 2008.

 173. A. A. Nanos, K. Siakavara, T. Samaras, J. N. Sahalos, Large Domain MoM Solution of EM Radiation of Metallic Scatterers with Jacobi Polynomials as Basis Functions, PE4-12, 13th Biennial IEEE Conf. on Electromagnetic Field Computation (CEFC 2008), Athens Greece, Μay 11-15, 2008.

 174. Th. N. Kaifas, D.G. Babas, J.N. Sahalos, A Perturbation Technique for the Geometry Synthesis of Planar Arrays Subject to the Directivity Index, PF2-8, 13th Biennial IEEE Conf. on Electromagnetic Field Computation (CEFC 2008), Athens Greece, Μay 11-15, 2008.

 175. D.G. Drogoudis, G.A. Kyriacou, John N. Sahalos, A Three Dimensional Microwave Tomography Employing an Adjoint Network Theorem Based Sensitivity Matrix, PF5-7, 13th Biennial IEEE Conf. on Electromagnetic Field Computation (CEFC 2008), Athens Greece, Μay 11-15, 2008.

 176. F. Mavromatis, A. Boursianis, Th. Samaras, C. Koukourlis and J.N. Sahalos, A Broadband Monitoring System for Electromagnetic Radiation Assessment,  URSI General Assembly, Chicago, USA, 7-16 August, 2008.

 177. G. Miaris, Th. Kaifas and John N. Sahalos, ORAMA Plus - A Computer Tool for the Design of Nonuniformly Spaced Antenna Arrays, URSI General Assembly, Chicago, USA, 7-16 August, 2008.

 178. A. Bletsas, J.N. Sahalos, Interference-Aware Opportunistic Relaying with Reactive Spectrum Sensing, invited paper, IEEE Personal Indoor Mobile Radio Communications Conference (PIMRC), Cannes, France, September 2008.

 179. A. Bletsas, S. Siachalou, J.N. Sahalos, Anti-collision Tags for Backscatter Sensor Networks, 38th European Microwave Conference (EuMC), Amsterdam, Netherlands, October 2008.

 180. A. Bletsas, J.N. Sahalos, Anti-collision Tags for Backscatter Sensor Networks, 11th European Microwave Conference (EuMW), Amsterdam, Netherlands, October 2008.

 181. A. A. Nanos, K. Siakavara, T. Samaras, and J. N. Sahalos, Base Station Antenna Equivalent Apertures Theory, International Symposium on Antennas and Propagation, Taipei, Taiwan, 27-30 October 2008, (Code No 1645320).

 182. A. A. Nanos, K. Siakavara, T. Samaras and  J. N. Sahalos, Near Field Assessment Simulation of Mobile Base Station Antenna, Proc. of Mediterranean Microwave Symposium 2008 ,pp. 152-157, Damascus, Syria, 14-16 Oct. 2008.

 183. K. Gotsis, G. Kyriacou, J. Sahalos, Improved Neural Network DoA Estimation for a Switched-Beam System in a Multipath DS-CDMA Scheme, EuCAP 2009, Berlin, Germany, 23-27 March 2009.

 184. K. Siakavara, E. Vafiadis, J. Sahalos, On the Design of a Direct Radiating Array by Using the Fractal Technique, EuCAP 2009, Berlin, Germany, 23-27 March 2009.

 185. Th. Kaifas, J. Sahalos, On the Performance Aspects of a Cylindrical Beamforming Array, EuCAP 2009, Berlin, Germany, 23-27 March 2009.

 186. Th. Ganatsos, K. Siakavara, J. Sahalos, Mean Effective Gain Enhancement of Antenna Systems with EBG Ground Plane, EuCAP 2009, Berlin, Germany, 23-27 March 2009.

 187. A. Bletsas, A. Dimitriou, J.N. Sahalos, Improving Backscatter Radio Tag Efficiency, COST IC0803 RFCSET Workshop, (WG304), Brno, Chech Republic, 27-29 April 2009.

 188. Th. Kaifas, D. Babas and J.N.Sahalos, Planar array optimization by using orthogonal methods, COST IC0803 RFCSET Workshop, (WG305), 27-29 April 2009.

 189. Th. Kaifas, K. Siakavara, D. Babas, G. Miaris, E. Vafiadis, J.N. Sahalos, On the Design of Direct Radiating Antenna Arrays with Reduced Number of Controls for Satellite Communications, 1st International ICST Conference on Mobile Lightweight Wireless Systems – MOBILIGHT 2009, Proceedings CD (ISBN: 978-963-9799-53-0), 18-20 May 2009, also published in Mobile Lightweight Wireless Systems, F. Granelli, C. Skianis, P. Chatzimisios, Y. Xiao, S. Redana (Eds.) (revised selected papers), LNICST 13, ICST Institute for Computer Sciences, Social – Informatics and Telecommunications Engineering, Springer, pp. 420-429, 2009.

 190. A. Polycarpou, A.G. Dimitriou, A. Bletsas and J.N. Sahalos, RFID in Healthcare, COST Antenna Systems & Sensors for Information Technology Societies (ASSIST) Workshop, Valencia, Spain, May 2009.

 191. A. Bletsas, A.G. Dimitriou, J.N. Sahalos, Reduced-Delay Interference-Aware Opportunistic Relaying, IEEE International Conference on Communications (ICC), Dresden, Germany, 14-17 June 2009.

 192. Α.Α. Νanos, K. Siakavara, T. Samaras and J.N. Sahalos, Assessment Simulation of the Near Field of a Mobile Base Station Antenna above Lossy Ground, EMC Europe Workshop, Proceedings CD (ISBN: 978-1-4244-4108-2, IEEE Catalog No:CFP0906F-CDR, Library of Congress: 1009901333), 192-195, 11-12 June, 2009.

 193. A. Bletsas, A. Lippman and J.N. Sahalos, Simple, Zero-Feedback, Collaborative Beamforming for Emergency Radio, 6th International Symp. on Wireless Communication Systems 2009, (ISWCS’09), Siena-Tuscany, Italy, 7–10 September, 2009 (selected as one of the five best papers).

 194. A. Bletsas, A.G. Dimitriou and J.N. Sahalos, Backscattering Improvement of UHF RFID Tag Efficiency, iWAT 2010- International Workshop on Antenna Technology: Small Antennas, Innovative Structures and Materials, Lisbon, Portugal, March 2010.

 195. S. Goudos, A. Nanos, T. Samaras, K. Siakavara, J.N. Sahalos Wideband E-Shaped Patch Antenna Design for Wireless Communications using Self-adaptive Differential Evolution, Proc. of the 4th European Conference on Antennas and Propagation, (file 1847307.pdf) Barcelona, Spain, 12-16  April 2010.

 196. A. Nanos, S. Goudos, K. Siakavara, T. Samaras, J.N. Sahalos, Aperture Array Model for Rapid Assessment of Base Station Antennas Near Field based on Half Power Beam Width Equivalence, Proc. of the 4th   European Conference on Antennas and Propagation - EUCAP 2010, (file 1849756.pdf), Barcelona, Spain, 12-16 April, 2010.

 197. A.G. Dimitriou, A. Bletsas, A.C. Polycarpou and J.N. Sahalos, On Efficient UHF RFID Coverage Inside a Room, Proc. of the 4th   European Conference on Antennas and Propagation - EUCAP 2010, Barcelona, Spain, 12-16 April, 2010.

 198. A.G. Dimitriou, S. Siachalou, A. Bletsas, J.N. Sahalos, An efficient propagation model for automatic planning of indoor wireless networks, Proc. of the 4th   European Conference on Antennas and Propagation - EUCAP 2010, Barcelona, Spain, 12-16 April, 2010. 

 199. K.A. Gotsis, G.A. Kyriacou, J.N. Sahalos, Improved Butler Matrix configuration for smart beamforming operations, Proc. of the 4th European Conference on Antennas and Propagation - EUCAP 2010, Barcelona, Spain, 12-16 April, 2010. 

 200. F. Mavromatis, T. Samaras, C. Koukourlis, J.N. Sahalos, A portable broadband monitoring system for electromagnetic radiation assessment
  Proc. of the 4th European Conference on Antennas and Propagation - EUCAP 2010, Barcelona, Spain, 12-16 April, 2010.  

 201. A.C. Polycarpou, G. Gregoriou, A. Dimitriou, A. Bletsas, J.N. Sahalos, L. Papaloizou, P. Polycarpou, Design and Implementation of a Radio Frequency Identification (RFID) System for Healthcare Applications, IFMBE Proceedings, vol. 29, 12th Mediterranean Conference on Medical and Biomedical Engineering and Computing (MEDICON 2010), Chalkidiki, May 27-30, pp.897-900, 2010.

 202. A. C. Polycarpou, G. Gregoriou, A. Bletsas, A. Dimitriou, J.N. Sahalos (Cyprus-Greece)A UHF Radio Frequency Identification (RFID) System for Healthcare: Design and Implementation, MobiHealth 2010, Ayia Napa, Cyprus, October 18-20 2010.

 203. J.N.Sahalos, On the electric power consumption minimization of terrestrial broadcasting systems and wireless mobile communication networks, MedPower 2010, Agia Napa, Cyprus, November 7-10 2010.

 204.  

Aρθρα στα ελληνικά

 1. Σχεδίαση κεραίας αποτελούμενης εκ διπόλων τοποθετημένων σε τυχαίες διευθύνσεις, Ι.Ν. Σάχαλος, Εβδομάδα Φυσικής Κ.Π.Ε. Δημόκριτος, 59, 1976.

 2. Λύση της σύνθεσης κεραίας ανομοιόμορφης γραμμικής κατανομής με τη βοήθεια των πολυωνύμων Chebyshev, Ι.Ν. Σάχαλος, Εβδομάδα Φυσικής Κ.Π.Ε. Δημόκριτος, 60, 1976.

 3. Βελτιστοποίηση της κατευθυντικότητας κεραίας αποτελούμενης από δίπολα τυχαίων διευθύνσεων, Ι.Ν. Σάχαλος, Εβδομάδα Φυσικής Κ.Π.Ε. Δημόκριτος, 61, 1976.

 4. Mέθοδος σχεδίασης μη γραμμικής κεραίας, Ι.Ν. Σάχαλος, Εβδομάδα Φυσικής Κ.Π.Ε. Δημόκριτος, 61, 1976.

 5. Σχεδίαση στοιχεικεραιών με επιθυμητές ιδιότητες, Ι.Ν. Σάχαλος, Ε. Παπαδημητράκη, Κ. Μελίδης & Σ. Λάμπου, Θεσσαλονίκη, 242, 1977.

 6. Φίλτρα Μικροκυμάτων με τη Χρήση Φερριτών, Ι. Διαμαντή, Η. Βαφειάδης & Ι.Ν. Σάχαλος, Ε' Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, 1989.

 7. Aναλυτική Μελέτη Μικροταινιών Πεπερασμένου Πάχους, Μ. Χρυσομάλλης, Α. Σιακαβάρα & Ι.Ν. Σάχαλος, Ε' Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, 1989.

 8. Aπλοποιημένη Σχεδίαση Κεραιών Σύρματος με τη Χρήση της Μεθόδου των Ροπών, Α. Σιακαβάρα, Μ. Χρυσομάλλης και Ι.Ν. Σάχαλος, Ε' Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, 1989.

 9. Γεωμετρική θεωρία Μελέτης Μικροταινιακών Κεραιών, Γ. Κυριακού και Ι.Ν. Σάχαλος, Ε' Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, 1989.

 10. Aνάλυση Τομογράφου στην Περιοχή των Χαμηλών Συχνοτήτων, Χ. Κουκουρλής, Γ. Κυριακού, Κ. Μπατάς, Ν. Βούλγαρης και Ι.Ν. Σάχαλος, Ε' Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, 1989.

 11. Συγκριτική Μελέτη δύο δικτύων τροφοδοσίας στοιχειοκεραιών, Ν. Ειρ. Σταμπολίδης, Κ. Μερτζιανίδης και Ι.Ν. Σάχαλος, Στ' Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Μάρτιος 1993.

 12. Προσομοίωση οπτικού ενισχυτή ντοπαρισμένου με Έρβιο (Er+3) (EDFA) για Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές, Δ.Γ. Μπάμπας και Ι.Ν. Σάχαλος, Στ' Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Μάρτιος 1993.

 13. Σχεδίαση Φίλτρων Μικροκυμάτων με τη χρήση στυλίσκων από Φερρίτες, Θ. Αμάραντος, Κ. Ευθυμιάδης, Ι. Διαμαντή, Αχ. Ηλιόπουλος και Ι.Ν. Σάχαλος, Στ' Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Μάρτιος 1993.

 14. Ανάλυση κεραίας επίπεδου ανεστραμμένου F (PIFA), Αχ. Ηλιόπουλος, Κ. Μπατάς, Γ. Κυριακού και Ι.Ν. Σάχαλος, Στ' Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Μάρτιος 1993.

 15. Μελέτη των χαρακτηριστικών μικροταινιακών γραμμών - κεραιών τυπωμένων σε ανισότροπο υπόστρωμα, Γ. Κυριακού, Η. Βαφειάδης, Ι.Ν. Σάχαλος, Στ' Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Μάρτιος 1993.

 16. Ανάλυση κυλινδρικών μικροταινιακών κεραιών σε υπόστρωμα και επικάλυψη διηλεκτρικού, Αχ. Ηλιόπουλος, Θ. Σαμαράς, Κ. Μπατάς και Ι.Ν. Σάχαλος, Στ' Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Μάρτιος 1993.

 17. Παλμική απόκριση δέματος γραμμών μεταφοράς, Κ. Μερτζιανίδης και Ι.Ν. Σάχαλος, Στ' Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Μάρτιος 1993.

 18. Βελτιστοποίηση σχεδίασης ακροπυροδοτικής στοιχειοκεραίας ως προς ην κατευθυντικότητα, Μ. Χρυσομάλλης και Ι.Ν. Σάχαλος, Στ' Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Μάρτιος 1993.

 19. Γενικευμένη μέθοδος υπολογισμού απομονωτικότητας σε παράλληλο δίκτυο τροφοδοσίας στοιχειοκεραιών, Ν. Ειρ. Σταμπολίδης, Κ. Μερτζιανίδης και Ι.Ν. Σάχαλος, Στ' Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Μάρτιος 1993.

 20. Διαφορική διαμόρφωση 16 QAM σε άμεση ψηφιακή σύνθεση, Χ. Κουκουρλής, Π. Χούλης, Ι.Ν. Σάχαλος, Στ' Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Μάρτιος 1993.

 21. Aνάπτυξη του μοντέλου του δέκτη σεσύστημα επικοινωνίας spread-spectrum FFH/CDMA, Σ.Σ. Κουκουρλής, Ι.Ν. Σάχαλος, Στ' Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Μάρτιος 1993.

 22. Ηλεκτρομαγνητική ανίχνευση υπογείων κυλινδρικών στόχων, Ι. Διαμαντή και Ι.Ν. Σάχαλος, Στ' Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Μάρτιος 1993.

 23. Μελέτη της ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, Θ. Παπαζαφειρόπουλος, Ν. Τουμανίδης, Θ. Σαμαράς, Αχ. Ηλιόπουλος και Ι.Ν. Σάχαλος, Στ' Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Μάρτιος 1993.

 24. Μελέτη συστημάτων υπερθερμίας με τη χρήση μικροκυματικών στοιχειοκεραιών, Θ. Σαμαράς, Ν. Γκλότσος, Η. Βαφειάδης και Ι.Ν. Σάχαλος, Στ' Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Μάρτιος 1993.

 25. Σχεδιασμός οργάνου μέτρησης και καταγραφής της αντίστασης εισόδου του ανθρωπίνου θώρακα με τη μέθοδο των τεσσάρων ηλεκτροδίων, Χ.Σ. Κουκουρλής, Π. Ρουγγέρη, Γ. Κυριακού και Ι.Ν. Σάχαλος, Στ' Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Μάρτιος 1993.

 

   
   
 
Αρχή Σελίδας
  [Αρχική Σελίδα] [Προσωπικό] [Προφίλ] [Βιβλία] [Διατριβές] [Μαθήματα]
 
[Έργα] [Μεταπτυχιακά] [Φοιτητές] [ΕΠΕΑΕΚ] [Νέα]
ΕΡα © 1985-2010