Αρχική Σελίδα

Αγγλική Σελίδα

 

   

 


  Ι. Ν. Σάχαλος

 

Καθηγητής Ι. Ν. Σάχαλος

Διευθυντής του ΕΡα

  Τηλ : +30 2310 998161
  Φαξ : +30 2310 998069
  Γραφείο: Κτίριο Σ.Θ.Ε - 4ος όρ., Δυτική Πλευρά, αρ. 3
  email :
 

 

  Journal Papers Books Conference Papers Βιογραφικό

There is also one paper in Greek.

Refereed Journal Papers

 1. J.N. Sahalos, Radiation Pattern of Antennas of any Shape, Sci. Annals Fac. Phys. and Mathem., Univ. Thessaloniki, vol. 13, pp. 145-167, 1973.

 2. J.N. Sahalos and H. Papadimitraki-Chlichlia, Measurement of the Dielectric Constant of the Rochelle Salt Crystal in the Region of the Microwaves, Sci. Annals Fac. Phys. and Mathem., Univ. Thessaloniki, vol. 13, pp. 271-300, 1973

 3. J.N. Sahalos, The Orthogonal Method of Nonuniformly Spaced Arrays, Proc. of IEEE, pp. 281-282, 1974

 4. J.N. Sahalos, A Solution of the General Nonuniformly Spaced Antenna Array, Proc. of IEEE, pp. 1292-1294, 1974 

 5. J.N. Sahalos, K. Melidis and S. Lampou, On the Optimum Directivity of General Nonuniformly Spaced Broadside Arrays of Dipoles, Proc. of IEEE, pp. 1706-1708, 1974

 6. J.N. Sahalos, On the Design of Antennas Consisting of Arbitrary Oriented Dipoles, IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 24, pp. 106-109, 1976 

 7. J.N. Sahalos, A Solution of Nonuniformly Linear Array with the Help of the Chebyshev Polynomials, IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 24, pp. 239-242, 1976 

 8. J.N. Sahalos and H. Papadimitraki-Chlichlia, On the Synthesis of Nonuniform Planar Antenna Arrays, Sci. Annals Fac. Phys. and Mathem., Univ. Thessaloniki, vol. 16, pp. 138-145, 1976

 9. J.N. Sahalos, K. Melidis and H. Papadimitraki-Chlichlia, On the General Antenna Array Synthesis, Sci. Annals Fac. Phys. and Mathem., Univ. Thessaloniki, vol. 16, pp. 203-217, 1976 

 10. J.N. Sahalos, On the Optimum Directivity of Antennas Consisting of Arbitrary Oriented Dipoles, IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 24, pp. 322-327, 1976 

 11. J.N. Sahalos, A Method for Synthesis Non-Linear Source Antennas, Proc. of IEEE, vol. 64, pp. 1430-1432, 1976 

 12. J.N. Sahalos and H. Papadimitraki-Chlichlia, A Solution of Radiation Pattern Synthesis of Arbitrary Antennas, Sci. Annals Fac. Phys. and Mathem., Univ. Thessaloniki, vol.16, pp. 345-353, 1976 

 13. J.N. Sahalos, Synthesis and Optimization for Arrays of Nonparallel Wire Antennas by the Orthogonal Method, IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 26, pp. 886-891, 1978 

 14. J.N. Sahalos and P. Zimourtopoulos, Simultaneous Optimization of an Index and Determination of the Polarization of Arrays of Nonparallel Wire Antennas by the Eigenvalue Method, IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 28, pp. 724-730, 1980 

 15. J.N. Sahalos and G.A. Thiele, On the Application of the GTD-MM Technique and its Limitation, IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 29, pp. 780-786, 1981 

 16. J.N. Sahalos and G.A. Thiele, On the Eigenfunction Solution for the Scattered Field and Surface current of a Vertex, IEEE Trans. Antennas Propag., vol.  31, 206-211, 1983 

 17. E. Vafiadis and J.N. Sahalos, Investigations into Nonperiodic Lamé Functions and Applications to Electromagnetic Problems, Journal of the Franklin Institute, vol. 315, pp. 195-210, 1983 

 18. P. Zimourtopoulos, J.N. Sahalos and G.A. Thiele, Input Impedance of the Monopole Antenna on a Finite Polygonal Ground Plane, Proc. of IEE, Pt. H, pp. 276-280, 1983 

 19. C. Commatas and J.N. Sahalos, Mutual Coupling and Radiation Patterns of two Slots Asymmetrically Located on a Squared Plate, IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 31, pp. 531-535, 1983 

 20. E. Vafiadis and J.N. Sahalos, Diffraction by a Perfectly Conducting Elliptic Cone, Archiv für Elektrotechnik, vol. 66, pp. 117-124, 1983 

 21. J.N. Sahalos and G. J. Kyprianidis, Frequency Determination for Maximizing Array Gain of Parallel Wire Antennas, Journal of the Franklin Institute, pp. 361-372, 1983 

 22. J.N. Sahalos and G.A. Thiele, Periodic Lamé Functions and Applications to the Diffraction by a Plane Angular Sector, Canadian Journal of Physics, vol. 61, pp. 1583-1591, 1983 

 23. E. Vafiadis and J.N. Sahalos, Analysis of Semi-Infinite Elliptic Conical Scatterer, Journal of Physics D (Applied Physics), vol. 18, pp. 1475-1493, 1985

 24. E. Vafiadis and J.N. Sahalos, Fields at the Tip of an Elliptic Cone, Proc. of IEEE, vol. 72, pp. 1089-1091, 1984

 25. N. Gotsis, E. Vafiadis and J.N. Sahalos, The Discontinuity Problem of a Cylindrical Dielectric Post in a Waveguide and its Application on the Dielectric Constant Measurement of Liquids, Archiv für Elektrotechnik, vol. 68, pp. 249-257, 1985 

 26. K. Siakavara, H. Papadimitraki-Chlichlia and J.N. Sahalos, On the Treatment of Wire Antennas Near an Elliptic Cylinder, Archiv für Elektrotechnik, vol. 68, pp. 313-322, 1985 

 27. K. Siakavara and J.N. Sahalos, A Hybrid MM-GTD Technique for Optimization of the Power Gain of Arrays of Wire Antennas Near an Elliptic Cylinder, Proc. of IEEE, vol. 73, pp. 1426-1428, 1985 

 28. J.N. Sahalos, Dielectric Constant Measurement of Homogeneous and Anisotropic Materials, Journal of Physics D (Applied Physics), vol. 18, pp. 1415-1422, 1985 

 29. G. Kyriakou and J.N. Sahalos, On the Electromagnetic Detection of the Thickness of a Coal or Lignite Seam with Slate Baking, Journal of the Franklin Institute, vol. 320, pp. 83-101, 1985 

 30. P. Zimourtopoulos and J.N. Sahalos, On the Gain Maximization of the Dual Frequency and Direction Array Consisting of Wire Antennas, IEEE Trans. Antennas Propag. vol. 33, pp. 874-880, 1985 

 31. J.N. Sahalos and E. Vafiadis, On the Narrow-Band Microwave Filter Design Using Dielectric Rod, IEEE Trans. Microwave Theory Tech., vol. 33, pp. 1165-1171, 1985 

 32. E. Dimacopoulos, P. Zimourtopoulos and J.N. Sahalos, On the Design of an MSJ Antenna, IEEE Trans. Broadcasting , vol. 32, pp. 11-17, 1986 

 33. J.N. Sahalos, A. Nicolaidis and N. Gotsis, The Electrical Impedance of the Human Thorax as a Guide in Evaluation of the Intrathoracic Fluid Volume, Phys. Med. Biol., vol. 31, pp. 425-432, 1986 

 34. K. Siakavara and J.N. Sahalos, Analysis of a Conformal Array of Slots on a Perfectly-Conducting-Elliptic-Cylinder, Archiv für Elektrotechnik, vol. 70, pp. 121-127, 1987 

 35. E. Vafiadis, I.A. Tsoukalas and J.N. Sahalos, Metallic Post Coated by a Dielectric Tube in a Waveguide. A NB Filter Design, Archiv für Elektrotechnik, vol. 70, pp. 195-201, 1987 

 36. G. Kyriakou and J.N. Sahalos, An Easy to Use Method to Define the Input Impedance of a Probe-Fed Rectangular Microstrip Antenna, Archiv für Elektrotechnik, vol. 70, pp. 349-357, 1987 

 37. K. Siakavara and J.N. Sahalos, Electromagnetic Direction Finding from an Antenna Array Configured Near an Elliptic Cylinder, Canadian Journal of Physics, vol. 65, pp.1164-1170, 1987 

 38. M. Vlachogiannis, G. Kyriakou, C. Coucourlis, N. Gotsis and J.N. Sahalos, Determination of the Physical State of the Human Thorax by Means of Impedance Plethysmography, Archiv für Elektrotechnik, vol. 71, pp. 99-106, 1988 

 39. E. Vafiadis, I. Diamandi, I.A. Tsoukalas and J.N. Sahalos, Post Interaction in the Microwave Region, Journal of Physics D (Applied Physics), vol. 21, pp. 25-32, 1988 

 40. K. Siakavara and J.N. Sahalos, A Simplification of the Synthesis of Parallel Wire Antenna Arrays, IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 37, pp. 936-940, 1989

 41. J.N. Sahalos, A Simplification of the Synthesis of Parallel Wire Antenna Arrays. Reply, IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 38, p. 1976, 1990

 42. M. Chryssomallis and J.N. Sahalos, An Analytic Method for Study of open Thick Microstrip, Archiv für Elektrotechnik, vol. 72, pp. 282-291, 1989 

 43. M. Chryssomallis, K. Siakavara and J.N. Sahalos, A Study of Open Thick Microstrip: A Hybrid Quasi-Static Approximation, Canadian Journal of Physics, vol. 67, pp. 747-752, 1989

 44. K. Siakavara, M. Chryssomallis, J.L. Fernadez Jabrina and J.N. Sahalos, An Antenna Array Synthesis Technique by the Help of Chebyshev Polynomials, Archiv für Elektrotechnik, vol. 72, pp. 435-441, 1989 

 45. G. Kyriacou and J.N. Sahalos, Input Impedance of 30-60-90 Triangular Patch Antenna, Canadian Journal of Physics, vol. 62, pp. 1044-1050, 1990 

 46. G. Kyriacou and J.N. Sahalos, The Geometrical Theory for the Input Impedance of the Isosceles Orthogonal Triangular Microstrip Patch Antenna, Archiv für Elektrotechnik, vol. 73, pp. 365-371, 1990 

 47. J.J. Gonzales, M.R. Calvo, J.L. Besada and J.N. Sahalos, On the Design of Nonuniformly Spaced Slot Arrays, IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 38, pp. 1780-1783, 1990 

 48. Vafiadis, E.; Sahalos, J.N, The Electromagnetic Field of a Slotted Elliptic Cone, IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 38, pp. 1894-1898, 1990 

 49. I. Diamandi, C. Mertzianidis and J.N. Sahalos, Radiation of a Line Source Mounted Between two Dielectric Substrates, Canadian Journal of Physics, vol. 68, pp. 1486-1491, 1990 

 50. K. Siakavara and J.N. Sahalos, The Discontinuity Problem of a Rectangular Dielectric Post in a Rectangular Waveguide, IEEE Trans. Microwave Theory Tech., vol. 38, pp. 1617-1622, 1991

 51. J.N. Sahalos, E. Vlachogiannis, C. Koukourlis, G. Kyriakou and K. Batas, Electrical Impedance Measurements for Pulmonary Disease Diagnosis, Clin. Phys. Physiol. Meas., vol. 13, pp. 171-174, 1992

 52. J.N. Sahalos and G.A. Thiele, A Hybrid UTD-Eigenfunction Method for Scattering by a Vertex, The Applied Computational Electromagnetics Society Journal, vol. 6, pp. 59-74, 1991 

 53. G. Kyriacou, C. Koukourlis, J.N. Sahalos and C. Batas, Reconstruction of Impedance Images using a Modified Perturbation Method, Clin. Phys. Physiol. Meas., vol. 13, pp. 91-94, 1992 

 54. C. Koukourlis, V. Trigonidis, G. Kyriacou, J.N. Sahalos and C. Batas, Differential Synchronous Demodulator for E.I.T., Clin. Phys. Physiol. Meas., vol. 13, pp. 31-34, 1992 

 55. C. Koukourlis, G. Kyriacou and J.N. Sahalos, Performance of a Differential Synchronous Demodulator for Electrical Impedance Tomography, Clin. Phys. Physiol. Meas., vol. 13, pp. 35-38, 1992 

 56. I. Diamandi, C. Mertzianidis and J.N. Sahalos, Far-field patterns of line sources mounted between four dielectric substrates, Canadian Journal of Physics, vol. 70, pp. 173-178, 1992 

 57. C. Mertzianidis, I. Diamandi and J.N. Sahalos, A Voltage-Matching method for Feeding Antenna Arrays, IEEE Trans. Broadcasting , vol. 38, pp. 27-32, 1992 

 58. C. Mertzianidis, M. Chrissomallis, G. Kyriacou and J.N. Sahalos, Pattern Synthesis with a Feed Network Consisting of Lossy Transmission Line Sections, IEEE Trans. Broadcasting , vol. 39, pp. 273-281, 1993

 59. C. Koukourlis, P. Houlis and J.N. Sahalos, A General Purpose Differential Digital Demodulator Implementation Incorporating a DDS Method, IEEE Trans. Broadcasting , vol. 39, pp. 383-389, 1993

 60. I. Diamandi, E. Vafiadis and J.N. Sahalos, Characteristics of a Rectangular Waveguide Containing a Magnetized Cylindrical Post, International Journal of Numerical Modeling, vol. 6, pp. 99-108, 1993 

 61. G. Kyriacou and J.N. Sahalos, The Edge Admittance Model for the study of Microstrips on Uniaxial Substrate, Archiv für Elektrotechnik, vol. 76, pp. 169-179, 1993

 62. M. Cryssomalis and J.N. Sahalos, A Synoptic Study of Different Superdirective Endfire Antenna Array Concepts, Archiv für Elektrotechnik, vol. 76, pp. 469-476, 1993 

 63. C. Koukourlis, V. Trigonidis and J.N. Sahalos, Differential Synchronous Demodulation for Small-Signal Amplitude Estimation, IEEE Trans. Instr. Measur., vol. 42, pp. 926-931, 1993 

 64. G. Kyriacou, C. Koukourlis and J.N. Sahalos, A Reconstruction Algorithm of Electrical Impedance Tomography with Optimal Configuration of the Driven Elements, IEEE Trans. Imaging, pp. 430-438, 1993

 65. J.N. Sahalos, G.A. Kyriacou and E. Vafiadis, An Efficient Finite-Element Algorithm for 3D Layered Complex Structure Modelling, Physiological Measurement, vol. 15, pp. A65-A68, 1994

 66. G.A. Kyriacou and J.N. Sahalos, Effects of Substrate-Superstrate Uniaxial Anisotropy on Microstrip Structures, Electronics Letters, vol. 30, pp. 1557-1558, 1994 

 67. I. Diamandi and J.N. Sahalos, Frequency and Time Domain Analysis of the Scattered Field of Buried Dielectric Targets, Archiv für Elektrotechnik, vol. 77, pp. 441-449, 1994 

 68. C. Koukourlis, G. A. Kyriacou and J.N. Sahalos, An Improvement of the Common Mode Rejection in EIT, Innovation et Technologie en Biologie et Medecine, vol. 15, pp. 89-96, 1994 

 69. N. Stabolidis, E. Vafiadis, and J. Sahalos, A Study of the Isolation of Two Different Feed Networks for Antenna Arrays, IEEE Trans. Broadcasting , vol. 41, pp. 83-88, 1995 

 70. G. Miaris, M. Chryssomallis, E. Vafiadis, and J. N. Sahalos, A Unified Formulation for Chebyshev and Legendre Superdirective Endfire Array Design, Archiv für Elektrotechnik, vol. 78, pp. 271-280, 1995 

 71. G. A. Kyriacou and J. N. Sahalos, A Wiener-Hopf-Type Analysis of Microstrips Printed on Uniaxial Substrates: Effects of the Substrate Thickness, IEEE Trans. Microwave Theory Tech., vol. 43, pp. 1967-1977, 1995 

 72. C. Koukourlis, G. A. Kyriacou and J. N. Sahalos, A 32-Electrode Data Collection System for Electrical Impedance Tomography, IEEE Trans. Biomed. Eng., vol. 42, pp. 632-636, 1995

 73. S. S. Koukourlis and J.N. Sahalos, On the Capacity of an FFH-CDMA Packet Radio Network, IEEE Trans. Broadcasting , vol. 41, pp. 17-22, 1995 

 74. J.N. Sahalos, E.E. Vafiadis, T.S. Samaras, D.G. Babas and S.S. Koukourlis, EM Field Measurements in the Vicinity of an Antenna Park for Radiation Hazard Purposes, IEEE Trans. Broadcasting , vol. 41, pp. 130-135, 1995 

 75. C. Κoukourlis, J. Plevridis, G. Kyriacou and J.N. Sahalos, Aspects of Applications of DDS in Multifrequency EIT Systems, Innovation et Technologie en Biologie et Medecine, vol. 17, pp. 265-272, 1996 

 76. T. Samaras and J.N. Sahalos, On the Synthesis of Hyperthermia Arrays by the Orhtogonal Method, Innovation et Technologie en Biologie et Medecine, vol. 17, pp. 281-291, 1996

 77. G. Kyriakou and J. N. Sahalos, Analysis of a Probe-Fed Short-Circuited Microstrip Antenna, IEEE Trans. Vehicular Tech., vol. 45, pp. 427-430, 1996

 78. G.A. Kyriacou and J.N. Sahalos, Application of the Edge Admittance Model in the Analysis of Microstrip Printed in Uniaxial Substrates, Inter. Journal of Theor. EM, pp. 133-140, 1996

 79. C. Koukourlis, J. Plevridis and J.N. Sahalos, A New Digital Implementation of the RDS in the FM Stereo, IEEE Trans. Broadcasting, vol. 42, pp. 323-327, 1996

 80. G. Kyriacou and J.N. Sahalos, A Wiener-Hopf Type Analysis of Uniaxial Substrate-Superstrate Microstrip Structures, IEEE Trans. Microwave Theory Tech., vol.45, pp.616-629, 1997 

 81. K. Mertzianidis, Th. Samaras, S. Koukourlis and J. N. Sahalos, Radiation Patterns of Line Sources Mounted in a Multi-Dielectric Substrate Medium, Archiv für Elektrotechnik, vol. 80, pp. 349-357, 1997

 82. C. Kalialakis, S. Koukourlis, T. Samaras and J.N. Sahalos, A Study on the SIR in Cellular Mobile Communication Systems, Technika Chronika, vol. 17, pp. 37-49, 1997

 83. T. Samaras, E. Vafiadis and J.N. Sahalos, Energy Deposition Patterns from Array of Inclined Waveguide Applicators, Innovation et Technologie en Biologie et Medecine, vol. 18, pp. 109-118, 1997. 

 84. G. Kyriacou, P. Bonovas, M. Alexiou, C. Koukourlis and J. N. Sahalos, An Efficient 3-D FEM Model of the Human Torso, Innovation et Technologie en Biologie et Medecine, vol. 18, pp. 291-308, 1997

 85. G. Kyriacou, C. Koukourlis, P. Bonovas and J.N. Sahalos, A Reconstruction Algorithm for 3-D Electrical Impedance Tomography, Journal of Applied Electromagnetics, vol. 1, pp. 13-36, 1997 

 86. J.C. Pliatsikas, C.S. Koukourlis, J.N. Sahalos and S.R. Walker, VMSK Modulation Boosts Wireless Communications Efficiencies, Wireless System Design, pp. 35-40, 1998

 87. C. Koukourlis, J. Pliatsikas, J.N. Sahalos and H.R. Walker, Spectrally Efficient Biphase Modulation, Applied Microwave and Wireless, vol. 10, pp. 62-73, 1998

 88. Z. Zaharis, E. Vafiadis and J. N. Sahalos, On the Design of a Hybrid-Chebyshev Collinear Folded Dipole Antenna Array, Electromagnetics, vol. 18, pp. 495-506, 1998

 89. K. Kechagias, E. Vafiadis and J.N. Sahalos, On the RLSA Antenna Optimum Design for DBS Reception, IEEE Trans. Broadcasting, vol. 44, pp. 460-469, 1998 

 90. J.E. Plevridis, J.C. Pliatsikas, C.S. Koukourlis and J.N. Sahalos, An Alternative Method of Precise Frequency Measurement by the Aid of a DDS, Archiv für Elektrotechnik, vol. 81, pp. 343-349, 1998 

 91. A. P. Orfanidis, G. A. Kyriacou and J.N. Sahalos, Fast Analysis of Cylindrical Waveguide Discontinuities Based on a Closed Form Generalized Scattering Matrix and Mode Matching Technique, Journal of Applied Electromagnetics, vol. 2, pp. 1-15, 1999 

 92. M. T. Chryssomallis and J.N. Sahalos, Filter Synthesis Using Products of Legendre Polynomials, Electrical Engineering, vol. 81, pp. 419-424, 1999

 93. G. A. Kyriacou, P. Bonovas, C. S. Koukourlis and J. N. Sahalos, Development of an EIT System: Data Collection and Reconstruction Algorithm, Journal of Applied Electromagnetics, vol. 2, pp. 17-39, 1999

 94. A.P. Orfanidis, G.A. Kyriacou and J.N. Sahalos, A Mode Matching Technique to Study Cylindrical and Coaxial Waveguide Discontinuities Based on Closed Form Coupling Integrals, IEEE Trans. Microwave Theory Tech., vol. 48, pp. 880-883, 2000

 95. K. Nikita, M.Cavagnaro, P.Bernardi, N. Uzunoglu, S. Pisa, E. Piuzzi, J. N. Sahalos, G. I. Krikelas, J. Vaul, P. Excell, G. Cerri, S. Chiarandini, R. De Leo and P. Russo, A Study of Uncertainties in Modeling Antenna Performance and Power Absorption in the Head of a Cellular Phone User, IEEE Trans. Microwave Theory and Techn., vol. 48, pp. 2676-2685, 2000

 96. P. Bonovas, G. Kyriakou and J.N. Sahalos, A Realistic 3D FEM Model of the Human Head, Physiological Measurement, vol. 22, pp. 65-76, 2001 

 97. S. Goudos, G. S. Miaris and J. N. Sahalos, On the Quantized Excitation and the Geometry Synthesis of a Linear Array by the Orthogonal Method, IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 49, pp. 298-303, 2001 

 98. S.K. Goudos, E. Vafiadis and J.N. Sahalos, Monte-Carlo Simulation for the Prediction of the Emission Level from Multiple Sources inside Shielded Enclosures, IEEE Trans. Electromagn. Compat., vol. 44, pp. 291-308, 2002 

 99. I. Mertzianidis, S. Goudos and J.N. Sahalos, Direct Solution and Monte Carlo Simulation of the Inverse Problem in Two-layered Half-Space, Electrical Engineering, vol. 14, pp. 51-60, 2002 

 100. T. Samaras, G.C. van Rhoon and J.N. Sahalos, Theoretical Investigation of Measurement Procedures for the Qualtity Assurance of Superficial Hyperthermia Applicators, International Journal of Hyperthermia, vol. 18, pp. 416-425, 2002

 101. T. Samaras, D. Babas, E. Vafiadis and J. N. Sahalos, Measurements of the Electromagnetic Radiation from a BTS for Radiation Hazard Purposes, Journal of Applied Electromagnetics, vol. 5, pp. 53-62, 2003

 102. Z. D. Zaharis and J.N. Sahalos, On the Electromagnetic Scattering of a Chaff Cloud, Electrical Engineering, vol. 85, pp. 129-135, 2003

 103. A.A. Nanos, T. Samaras, E.E. Vafiadis and J.N. Sahalos, On the Safety Evaluation of Space in the Vicinity of an Aperture Antenna, IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 51, pp. 1706-1715, 2003

 104. A.A. Nanos, T. Samaras, E.E. Vafiadis and J.N. Sahalos, A Method for the Conservative Evaluation of Safe Space Around Systems with Aperture Antennas, Electrical Engineering, vol. 84, pp. 45-54, 2003

 105. A.P. Orfanidis, G.A. Kyriacou, T. Samaras and J.N. Sahalos, Mode Matching Analysis of Multiple Offset Coaxial Circular Waveguides, Electronic Letters, vol. 40, pp. 127-128, 2004

 106. P. Allilomes, G.A. Kyriacou, E. Vafiadis, J.N. Sahalos, A FEM Analysis of Open Boundary Structures Using Edge Elements and a Cylindrical Harmonics Expansion, Electromagnetics, vol. 24, pp. 69-79, 2004

 107. P. Allilomes, G.A. Kyriacou, E. Vafiadis, J.N. Sahalos, Authors Reply to Comment on A FEM Analysis of Open Boundary Structures Using Edge Elements and a Cylindrical Harmonics Expansion, Electromagnetics, vol. 24, pp. 493-495, 2004

 108. T. Samaras, A. Kouloglou and J.N. Sahalos, Numerical Investigation of Impedance Variation of a Microstip Patch Antenna with Feed Position, Journal of Applied Electromagnetics, vol. 6, pp. 13-20, 2004

 109. T. N. Kaifas, T. Samaras, K. Siakavara, and J. N. Sahalos, A UTD-OM Technique to Design Slot Arrays on a Perfectly Conducting Paraboloid, IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 53, no. 5, pp. 1688-1698, May 2005.

 110. K.A. Gotsis, S.K. Goudos and J.N. Sahalos, A Test Lab for the Performance Analysis of TCP over Ethernet LAN on Windows Operating System, IEEE Trans. Education, vol. 48. No. 2, pp. 318-328, May 2005.

 111. J.C. Pliatsikas, C. S. Koukourlis and J. N. Sahalos, On the Combining of the Amplitude and Phase Modulation in the Same signal, IEEE Broadcasting, vol. 51, no. 2, pp. 230-236, June 2005.

 112. J. Plevridis, C. S. Koukourlis and J. N. Sahalos, A Digitally Propulsive PLL for Timing Recovery Applications, JEEE, vol. 56, no. 7-8, pp. 205-208, 2005.

 113. A.A. Mavridis, G. Kyriacou and J.N. Sahalos, Analysis of Circular Patch Antenna Tuned by a Ferrite Post, Microwave and Optical Technology Letters, vol. 46, no. 3, pp. 234-237, 2005.

 114. M. Chryssomalis and J.N. Sahalos, A spatial Diversity of Two-branch Antenna for Wireless Devices, Electronics Letters, vol. 42, no. 5, pp. 266-268, March 2006.

 115. C.S. Hilas, S.K. Goudos, J.N. Sahalos, Seasonal decomposition and forecasting of telecommunication data: A comparative case study, Technological Forecasting & Social Change, Elsevier, vol. 73, no. 5, pp. 495-509, June 2006.

 116. C.S. Hilas, J.N. Sahalos, Testing the Fraud Detection Ability of Different User Profiles by Means of FF-NN Classifiers, ICANN 2006, Part II, LNCS 4132, pp. 872-883, 2006.

 117. A. Nanos, K. Siakavara, T. Samaras, J.N. Sahalos, A Theoretical Approach of the Assessment of the EM Field in the Vicinity of Apperture Antennas, IEEE Trans. EMC, vol. 48, no. 3, pp. 493-501, 2006.

 118. Z. Zacharis, Th. Samaras, E. Vafiadis, J.N. Sahalos, Antenna Array Design by the Orthogonal Method in Conjuction with Element Patterns, Microwave and Optical Technology Letters, vol. 48, (8), pp. 1578-1583, 2006.

 119. S. Goudos, J.N. Sahalos, Microwave Absorber Optimal Design using Multi-objective Particle Swarm Optimization, Microwave and Optical Technology Letters, vol. 48, (8), pp. 1553-1558, 2006.

 120. A. Mavrides, G. Kyriacou, J.N. Sahalos, On the Design of Patch Antennas Tuned by Transversely Magnetized Lossy Ferrite including a Novel Resonating Mode, Journal of Electromagnetic Waves and Applications, vol. 62, pp. 165-192, 2006.

 121. T N Kaifas, K Siakavara, E Vafiadis, T Samaras, J N Sahalos, On the design of conformal slot arrays on a perfectly conducting elliptic cone, Electrical Engineering, Springer, DOI: 10.1007/s00202-005-0329-8, Feb 2006.

 122. H. Margaritis, S. Goudos, G. Miaris, T. Samaras and J.N. Sahalos, Orthosynthesis: On the beamforming from a set of uniform linear arrays by the Orthogonal Method, JAE, vol. 7, no. 1, pp. 9-22, 2006.

 123. T.N. Kaifas, J.N.Sahalos, Analysis of Printed Antennas Mounted on a Coated Circular Cylinder of Arbitrary Size, IEEE Trans. Antennas and Propag., vol. 54, no. 10, pp. 2797- 2807, October 2006.

 124. S. Goudos, T. Samaras, J.N. Sahalos, Web based laboratory in EMC using a Java Applet, Computer Applications in Engineering Education, Vol. 14, Issue 4, pp. 269-280, 2006.

 125. D.G. Babas and J.N. Sahalos, Synthesis Method of Series-Fed Microstrip Antenna Arrays,  Electronics Letters, Vol. 43, Issue 2, pp. 78-80, Jan 2007.

 126. T.N. Kaifas, J.N. Sahalos, A 4x4 Butler Matrix Optimized for UMTS applications, Microwave and Optical Technology Letters,Vol. 49, Issue 3, pp. 585-588, Mar 2007.

 127. S. G. Diamantis, A. P. Orfanidis, G. A. Kyriacou, J. N. Sahalos, Hybrid Mode Matching and Auxiliary Sources Technique for Horn Antenna Analysis, Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 49, Issue 3, pp. 734-739, Mar 2007.

 128. T. Samaras, E. Kalampaliki, J.N. Sahalos, Influence of thermophysiological parameters on the calculations of temperature rise in the head of mobile phone users, IEEE Trans. on EMC, vol. 49, Issue 4, pp. 936-939, Nov 2007.

 129. D.G. Babas and J.N. Sahalos, On the Design of Chebyshev Endfire Arrays Subject to a Performance Index, Electrical Engineering, Springer, vol. 90, no. 2,  DOI:10.1007/s00202-007-0059-1, Dec 2007.

 130. K. B. Baltzis and J. N. Sahalos, A Novel RAKE Receiver Design for Wideband Wireless Communications, Wireless Personal Communications, vol. 43, no. 4, pp. 1603-1624. Dec 2007.

 131. S.K. Goudos, G.S. Miaris, K. Siakavara and J.N. Sahalos, On the Orthogonal Non-uniform Synthesis from a Set of Uniform Linear Arrays, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, Vol. 6, DOI: 10.1109/LAWP.2007.899915, pp. 313-315, 2007.

 132. C. Hilas and J.N.Sahalos, An Application of Decision Trees for Rule Extraction Towards Telecommunications Fraud Detection, KES 2007/WIRN 2007, Part II, LNAI 4693, pp. 1112-1121, 2007.

 133. Th. Samaras, S. Karavasiliadou, E. Kouidi, J.N. Sahalos, and A. Deligiannis, Transtelephonic Electrocardiographic Transmission in the Preparticipation Screening of Athletes, International Journal of Telemedicine and Applications, Vol. 2008 (2008), Article ID 217909, 4 pages, doi:10.1155/2008/217909.

 134. Th. Kaifas and J.N.Sahalos, Multiconductor Transmission Lines in Inhomogeneous Bianisotropic Media, IEEE Trans. on MTT, vol. 56, no. 3, pp. 638-653, Mar 2008.

 135. K. Gotsis, Th. Kaifas, K. Siakavara, J. N. Sahalos, Direction of Arrival (DoA) Estimation for a Switched-Beam DS-CDMA System using Neural Networks,  AUTOMATIKA, Journal of Control, Measurement, Electronics, Computing and Communications, Vol. 49, No 1-2, pp.27-33, May 2008.

 136. S. Goudos, I. Rekanos and J.N. Sahalos, "EMI Reduction and ICs Optimal Arrangement inside High Speed Networking Equipment Using Particle Swarm Optimization, IEEE Trans. on EMC, Vol. 50, No. 3, Part II, pp.586-596, Aug 2008.

 137. Kaifas, J.N. Sahalos, On the Geometry Synthesis of Arrays With a Given Excitation by the Orthogonal Method, IEEE Trans. Antennas and Propag., vol. 56, no. 12, pp. 3680 - 3688, Dec 2008, doi: 10.1109/TAP.2008.2007384.

 138. T.N. Kaifas and J.N. Sahalos, An Iterative Technique for the Synthesis of Active Antenna Oscillator Arrays, International Journal of Antennas and Propagation, (Special issue on Active Antennas for Space Applications), vol. 2009, Article ID 208706, 11 pages, 2009. doi:10.1155/2009/208706.

 139. K.Baltzis and J.N.Sahalos, On the Statistical Description of the AoA of the Uplink Interfering Signals in a Cellular Communication System, European Transactions on Telecommunications, Wiley & Sons Ltd., Published online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com), DOI: 10.1002/ett.1373, 2009.

 140.  D.G. Drogoudis, G.A. Kyriacou, J.N. Sahalos, Microwave Tomography employing an Adjoint Network based Sensitivity Matrix, Progress in Electromagnetic Research - PIER, vol. 94, pp. 213-242, 2009.

 141. D.G. Drogoudis, G.A. Kyriacou and J.N. Sahalos, A Three Dimensional Microwave Tomography Employing an Adjoint Network Theorem Based Sensitivity Matrix, IEEE Trans. on Magnetics, Vol. 45, Is. 3, pp. 1686-1689,  Mar 2009, DOI 10.1109/TMAG.2009.2012782.

 142. K.A. Gotsis, K. Siakavara, J.N. Sahalos, On the Direction of Arrival (DoA) Estimation for a Switched-Beam Antenna System Using Neural Networks, IEEE Trans. Antennas and Propag., Vol. 57, Is. 5, pp. 1399 1411, May 2009, DOI: 10.1109/TAP.2009.2016721.

 143. T.N. Kaifas, D.G. Babas, J.N. Sahalos, Design of Planar Arrays with Reduced Nonuniform Excitation Subject to Constraints on the Resulting Pattern and the Directivity, IEEE Trans. Antennas and Propag., Vol. 57, Is. 8, pp. 2270-2278, Aug. 2009, DOI 10.1109/TAP.2009.2024484.

 144. A. Bletsas and J.N. Sahalos, Hirsch Index Rankings Require Scaling and Higher Moment, Journal of the American Society for Information Science and Technology (JASIST), On-line publication, DOI: 10.1002/asi.21197, Aug. 2009.

 145. M. J. Kesoulis, C. S. Koukourlis, J. N. Lygouras, D. Soudris, J. N. Sahalos, Design and implementation of a DDS-based multi-carrier GMSK modulator, International Journal of Communication Systems, Vol. 22, Issue 8, pp. 971-987, Aug. 2009. (PDF).

 146. A. Bletsas, S. Siachalou and J.N. Sahalos, Anti-collision Backscatter Sensor Networks, IEEE Transactions on Wireless Communications (TWC), Vol. 8. Issue 10, pp. 5018-5029, Oct 2009, DOI: 10.1109/TWC.2009.080834.

 147. K. Baltzis and J.N. Sahalos, A Simple 3D Geometric Channel Model for Macrocell Mobile Communications, Wireless Personal Communications, vol. 51, no. 2, pp. 329-347, Oct. 2009, doi: 10.1007/s11277-008-9646-3.

 148. K.B. Baltzis, J.N. Sahalos, A low-complexity 3-D geometric model for the description of CCI in cellular systems, Electrical Engineering, Vol. 91, Issue 4-5, pp. 211-219, Dec 2009.

 149. N.J. Tachas, T. Samaras, K. Baskourelos, J.N. Sahalos, Effects of skeletal muscle anisotropy on induced currents from low-frequency magnetic fields, Physics in Medicine and Biology, Vol. 54, Issue 23, pp. N541-N547, Dec 2009, doi:10.1088/0031-9155/54/23/N02.

 150. S.K. Goudos, V. Moysiadou, Th. Samaras, K. Siakavara, and J.N. Sahalos, Application of a Comprehensive Learning Particle Swarm Optimizer to Unequally Spaced Linear Array Synthesis with Sidelobe Level Suppression and Null Control, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, Vol. 9, pp. 125-129, 2010. DOI:10.1109/LAWP.2010.2044552

 151. S. K. Goudos, K. Siakavara, E. Vafiadis, and J. N. Sahalos, Pareto optimal yagi-uda antenna design using multi-objective differential evolution, Progress In Electromagnetics Research, Vol. 105, pp. 231-251, 2010.

 152. S. Goudos and J.N.Sahalos, Pareto Optimal Microwave Filter Design using Multi-objective Differential Evolution, IEEE Trans. Antennas & Propag., Vol. 58, Issue 1, pp. 132-144, Jan 2010, DOI:10.1109/TAP.2009.2032100

 153. A. Bletsas, A.G. Dimitriou and J.N. Sahalos, Interference-Limited Opportunistic Relaying with Reactive Sensing, IEEE Transactions on Wireless Communications (TWC), Vol. 9, Issue 1, pp. 14-20, Jan. 2010.

 154. A. Bletsas, A. Lippman and J.N. Sahalos, Zero-Feedback, Collaborative Beamforming for Emergency Radio: Asymptotic Analysis, MONET, best papers from IEEE ISWCS 09, Feb. 2010.

 155. S.K. Goudos, K.B. Baltzis, C. Bachtsevanidis and J.N. Sahalos, Cell-to-switch assignment in cellular networks using barebones particle swarm optimization, IEICE Electronics Express, Vol. 7, Iss. 4, pp. 254-260, Feb 2010

 156. K.B. Baltzis, J.N. Sahalos, On the statistical description of the AoA of the uplink interfering signals in a cellular communication system, European Transactions on Telecommunications, Vol. 21, Iss. 2, pp. 187-194, Mar. 2010.

 157. K.B. Baltzis and J.N. Sahalos, Suboptimal RAKE Finger Allocation: Performance and complexity tradeoffs, Journal of Electrical Engineering -  Elektrotechnicky casopis, Vol. 61, Iss 2, pp. 107-113, Mar-Apr 2010.

 158. A. Bletsas, A.G. Dimitriou and J.N. Sahalos, Improving Backscatter Radio Tag Efficiency, IEEE Trans. on Microwave Theory and Techniques, Vol. 58, No. 6, pp. 1502-1509, June 2010.

 159. A. Bletsas, A. Lippman and J.N. Sahalos, Simple, Zero-Feedback, Distributed Beamforming with Unsynchronized Carriers, IEEE Journal on Selected Areas of Communication (JSAC), Special Issue on Simple Sensor Networking Solutions, Vol. 28, No. 7, pp. 1046-1054, Sep 2010.

 

Refereed Magazine Papers

 1. G. Miaris and J.N. Sahalos, The Orthogonal Method for the Geometry Synthesis of a Linear Antenna Array, IEEE Antennas Propag. Magazine, vol. 41, pp. 96-99, 1999

 2. Z. Zaharis, E. Vafiadis and J. N. Sahalos, On the Design of a Dual-Band Base Station Wire Antenna, IEEE Antennas Propag. Magazine, vol. 42, pp. 144-151, 2000

 3. G. Kordas, K. Baltzis, G.S. Miaris and J.N. Sahalos, Pyramidal Horn Design under Constraints on Half-Power Beamwidth, IEEE Antennas Propag.  Magazine, vol. 44, pp. 102-108, 2002

 4. G. Miaris, S. Goudos, Chr. Iakovidis, E. Vafiadis and J.N. Sahalos, ORthogonal Advanced Methods for Antennas - The ORAMA Computer Tool, IEEE Antennas Propag. Magazine, vol. 44, pp. 62-74, 2002

 5. G. Miaris, T. Kaifas, Z. Zaharis, D. Babas, E. Vafiadis, T. Samaras and J.N. Sahalos, Design of Radiation Emission Measurements of an Air Traffic Surveillance Radar, IEEE Antennas Propag. Magazine, vol. 45, pp. 35-46, 2003

 6. T. Samaras, A. Kouloglou and J.N. Sahalos, A Note on the Impedance Variation with Feed Position of a Rectangular Microstrip Patch Antenna, IEEE Antennas Propag. Magazine, vol. 46, pp. 90-92, 2004
 7. Τ.N.Kaifas, J.N.Sahalos, On the Design of a Single Layer Wideband Butler Matrix for Switched-Beam UMTS System Applications, IEEE Antennas and Propagation Magazine, vol. 48, no. 6, pp. 193-204, Dec 2006.
 8. F. Mavromatis, A. Boursianis, Th. Samaras, C. Koukourlis and J.N. Sahalos, A Broadband Monitoring System for Electromagnetic Radiation Assessment, IEEE AP Magazine, Vol. 51,  Is.1, pp. 71 79, Feb. 2009, DOI: 0.1109/MAP.2009.4939020.

 

 

   
   
 
Αρχή Σελίδας
  [Αρχική Σελίδα] [Προσωπικό] [Προφίλ] [Βιβλία] [Διατριβές] [Μαθήματα]
 
[Έργα] [Μεταπτυχιακά] [Φοιτητές] [ΕΠΕΑΕΚ] [Νέα]
ΕΡα 1985-2010