Αρχική Σελίδα

Αγγλική Σελίδα

 

   

 


         Ι. Ν. Σάχαλος

 

Καθηγητής Ι. Ν. Σάχαλος

Διευθυντής του ΕΡα

  Τηλ : +30 2310 998161
  Φαξ : +30 2310 998069
  Γραφείο: Κτίριο Σ.Θ.Ε - 4ος όροφος, Δυτική Πλευρά, αρ. 3
  email :
 

 

 

Journal Papers

 Books  Oral Papers

Βιογραφικό

   Βιβλία

  1. Διηλεκτρικοί κυματοδηγοί και Οπτικές Επικοινωνίες, Εκδόσεις ΑΠΘ, 1986.

  2. Κεραίες, Ι.Ν. Σάχαλος, Εκδ. Αϊβάζη-Ζουμπούλη, 1989

  3. Μικροκύματα, Ι.Ν. Σάχαλος, Εκδ. Αϊβάζη-Ζουμπούλη, 1990

  4. Orthogonal Methods for Array Synthesis: Theory and the ORAMA Computer Tool, J.N. Sahalos, John Wiley & Sons, New York, 2006. 

   Κεφάλαια βιβλίων

  1. "Techniques in EIT" in Medical Imaging Systems Techniques and Applications, Gordon and Breach Science Publisher, 1997

  2. "Antenna Synthesis by Orthogonal MoM" in Applied Computational   Electromagnetics, NATO ASI Series, Vol. 171, 1998.

  3. "Wireless Communication Using Spectrally Efficient VMSK/2 Modulation" in Third Generation Mobile Telecommunication Systems, Springer, 2001

  4. "Antenna Arrays" in Encyclopedia of Telecommunications, John Wiley, 2002

  5. "A Modeling Approach for Evaluating SAR for Mobile systems" in Biological Effects of Electromagnetic Fields, Springer, 2003

  6. "Arrays of Discrete Elements", Ch.3 in The Antenna Engineering Handbook, Mc Graw-Hill Professional, Ed. by J. Volakis, June 2007.

 

 

   
   
 
Αρχή Σελίδας
  [Αρχική Σελίδα] [Προσωπικό] [Προφίλ] [Βιβλία] [Διατριβές] [Μαθήματα]
 
[Έργα] [Μεταπτυχιακά] [Φοιτητές] [ΕΠΕΑΕΚ] [Νέα]
ΕΡα 1985-2010