Αρχική Σελίδα

Αγγλική Σελίδα

 
   

 

 

 

 

Γεώργιος Μίαρης

  Τηλ :       +30 2310 998237
  Φαξ :      +30 2310 998069
  Γραφείο: Κτίριο Σ.Θ.Ε - 4ος όρ., Δυτική Πλευρά, αρ. 15
  email :


 

Ο Γεώργιος Σ. Μίαρης γεννήθηκε στο Neubeckum της Γερμανίας το 1968. Έλαβε Πτυχίο Φυσικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1993 και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία) από το ίδιο Πανεπιστήμιο το 1996. Εργάστηκε στο Εργαστήριο ΡαδιοΕπικοινωνιών κατά τα έτη 1995 και 1996 σαν επιστημονικός συνεργάτης. Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων επέστρεψε στην παραπάνω θέση το 1998. Από το 1998 είναι Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Φυσικής με θέμα "Ανάλυση και σχεδίαση μονοσυχνοτικών και πολυσυχνοτικών στοιχειοκεραιών".

Από το 2003 είναι μέλος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στον Τομέα Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Σχεδίαση και βελτιστοποίηση στοιχειοκεραιών, Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης, Υπολογιστικός ηλεκτρομαγνητισμός.

 

 

Διπλωματικές Εργασίες:
"Μελέτη υψηλοκατευθυντικών ακροπυροδοτικών στοιχειοκεραιών Chebyshev και Legendre", Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ, 1993

"ORMAS: ORthogonal Method for Array Synthesis", Διπλωματική Εργασία, Μεταπτυχιακό Τμήμα Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) - Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ., 1996
 


Δημοσιεύσεις

Συνεισφορά σε βιβλία:

"The Orama Computer Tool", George S. Miaris and John N. Sahalos στο "Orthogonal Methods for Array Synthesis: Theory and the ORAMA Computer Tool", John Sahalos, Wiley, 2006

Αρθρα σε περιοδικά:

"A Unified Formulation for Chebyshev and Legendre Superdirective Endfire Array Design", G. Miaris, M. Chryssomallis, E. Vafiadis, and J. N. Sahalos, Archiv fur Elektrotechnik, vol. 78, 4, pp. 271-280, 1995

"The Orthogonal Method for the Geometry Synthesis of a Linear Antenna Array", G. Miaris and J. N. Sahalos, IEEE Antennas & Propagation Magazine (Antenna Designer’s Notebook), vol. 41, 1, pp. 96-99, 1999

"On the quantized excitation and the geometry synthesis of a linear array by the orthogonal method", S. K. Goudos, G. S. Miaris, J. N. Sahalos, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol 49, 2, pp. 298–303, 2001

"Pyramidal Horn Design under constraints on half-power beamwidth", G. Kordas, K. B. Baltzis, G. S. Miaris and J. N. Sahalos, IEEE Antennas & Propagation Magazine (Antenna Designer’s Notebook), vol. 44, 1, pp. 102-108, 2002

"ORthogonal Advanced Methods for Antennas – The ORAMA Computer Tool", G. S. Miaris, S. K. Goudos, Chr. Iakovidis, E. Vafiadis, and J. N. Sahalos, IEEE Antennas & Propagation Magazine, vol. 44, 5, pp. 62-74, 2002

"Design of Radiation Emission Measurements of an Air Traffic Surveillance Radar", G. Miaris, T. Kaifas, Z. Zaharis, D. Babas, E. Vafiadis, T. Samaras and J.N. Sahalos, IEEE Antennas and Propagation Magazine, vol. 45, 4, pp. 35-46, 2003

"On mobile Communications Smart Base-Station System Design", George Miaris, Eleftheria Siachalou, Theodoros Samaras, Sotirios Goudos, Elias Vafiadis and Stavros Panas, IEEE Antennas & Propagation Magazine, vol. 47, 2, pp. 139-144, 2005

"OrthoSynthesis: On the Beamforming from a set of Uniform Linear Arrays by the Orthogonal Method", H. Margaritis, S. Goudos, G. S. Miaris, T. Samaras and J. N. Sahalos, Journal of Applied Electromagnetism, vol. 7, 1, pp. 9-21, 2005.

"On the base stations antenna system design for mobile communications", G. S. Miaris, E. Siachalou, T. Samaras, S. K. Goudos, E. Vafiadis and S. Panas, Electrical Engineering (Archiv fur Elektrotechnik), vol. 88, 2, pp. 157-163, 2006


Αρθρα σε συνέδρια με κριτές:

"The Orthogonal Method for the Geometry Synthesis of a Linear Antenna Array", G. Miaris, E. Vafiadis and J. Sahalos, Proc. Int. Symp. of BSUAE, ANPR 30, April 1996

"On the Design of Base Station Hybrid Antenna Arrays", Z. Zaharis, G. Miaris, E. Vafiadis, J. N. Sahalos, Proc. Of Int. Work. on Mob. Com., pp. 45-49, Sept. 1996

"OrthoSynthesis: On the Beamforming from a set of Uniform Linear Arrays by the Orthogonal Method", G. S. Miaris, H. Margaritis, S. Goudos, and J. N. Sahalos, AP2000 Millennium Conference on Antennas & Propagation, Davos Switzerland.

"On the Independent Amplitude Level Reduction of a Broadside Linear Array by the Orthogonal Method", G. Miaris, E. Vafiadis and J. Sahalos, Proc. Int. Symp. of BSUAE, June 2000

"ORAMA - A Computer Tool for Linear Antenna Array Design", G. S. Miaris, S. K. Goudos, C. Iakovidis, E. Vafiadis, J. N. Sahalos, 8th International Conference on Advances in Communications and Control, Rethymno, Greece

"The Bit-Rate of Mobile Systems as a Function of the Antenna Characteristics", J. Ventouzis, K. B. Baltzis, G. S. Miaris, J. N. Sahalos, 8th International Conference on Advances in Communications and Control, Rethymno, Greece

"Orthosynthesis: On the Beamforming from a set of uniform linear arrays by the Orthogonal Method", H. Margaritis, S. K. Goudos, G. S. Miaris, and J. N. Sahalos, XXVIIth General Assembly of URSI, Maastricht, The Netherlands

"Spectrum and Radiation Emission Survey in the Vicinity of a PSR and MSSR Radar", G. Miaris, T. Kaifas, Z. Zaharis, D. Babas, E. Vafiadis, T. Samaras and J. N. Sahalos, XXVIIth General Assembly of URSI, Maastricht, The Netherlands

"Emissions Monitoring in the Vicinity of a Terminal Area Radar", T. Samaras, G. Miaris, T. Kaifas, Z. Zaharis, D. Babas, E. Vafiadis and J. Sahalos, Proc. of the 2003 IEEE Intnl. Symposium on EMC, Istanbul (Turkey), May 2003

"Land Planning of an Antenna Farm: Measurements and Simulations Aimed at Relocation of Broadcasting Stations and/or Reassignment of Frequencies", M. Matzaridou, A.P. Moneda, T. Samaras, G. Miaris, G. Adamidis, E. Bourganis, A. Balaskas, A. Boursianis, T. Ganatsos, G. Kritikos, D. T. Notis, S. J. Sahalou, M. G. Christodoulou, M. P. Ioannidou, E. Vafiadis, D. P. Chryssoulidis, J. N. Sahalos, EMC Europe 2004, Eindhoven (The Netherlands), September 2004

"On the Constrained Design of Linear Antenna Arrays by the Orthogonal Method", V. Varsamis, G. S. Miaris and J. N. Sahalos, MMS 2005, Athens, September 2005

"The Orthogonal Method for the Geometry Synthesis of a 2-D Antenna Array", T. N. Kaifas, G. S. Miaris and J. N. Sahalos, 29th ESA Antenna Workshop on Multiple Beams and Reconfigurable Antennas, Noordwijk, The Netherlands, April 2007


Σημειώσεις:

"AACAD: Antenna Array Computer Aided Design", Σημειώσεις για το εργαστηριακό μάθημα «Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) – Κατεύθυνση Ηλεκτρονική Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ, 1996

"Συστήματα Κυματοδήγησης - Μελέτη Μικροκυματικών διατάξεων στη συχνοτική περιοχή 8-12GHz (Χ-BAND)", Σημειώσεις για το εργαστηριακό μάθημα «Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) – Κατεύθυνση Ηλεκτρονική Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ, 1998
 

 


 

   
   
 
  [Αρχική Σελίδα] [Προσωπικό] [Προφίλ] [Βιβλία] [Διατριβές] [Μαθήματα]
 
[Έργα] [Μεταπτυχιακά] [Φοιτητές] [ΕΠΕΑΕΚ] [Νέα]
ΕΡα © 1985-2010