Αρχική Σελίδα

Αγγλική Σελίδα

 
   

 

 

 

 

Δρ. Δημήτριος Γ. Μπάμπας

  Τηλ :       +30 2310 998430
  Φαξ :      +30 2310 998069
  Γραφείο: Κτίριο Σ.Θ.Ε - 4ος όρ., Δυτική Πλευρά, Αρ. 16
  email :     babas@auth.gr


O Δημήτριος Γ. Μπάμπας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1969. Έλαβε Πτυχίο Φυσικής το 1991, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) το 1995 και Διδακτορικό Δίπλωμα το 2001 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η διδακτορική του διατριβή έχει θέμα τις Μικροταινιακές Δομές ως Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Κυματοδήγησης. Το 1992 έλαβε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Συστήματα Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο του Έσσεξ της Μ. Βρετανίας.

Από το 1992 εργάζεται ως ερευνητής στο Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών (ΕΡα) του ΑΠΘ. Από το 2002 έως το 2014 εργάστηκε στο τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ με αντικείμενο την διοικητική διαχείριση και γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας).

Από το 2004 συμμετέχει στο διδακτικό προσωπικό του ίδιου ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας) ενώ από το 2014 ανήκει στο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) του τμήματος Φυσικής.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα συστήματα κυματοδήγησης, τη σχεδίαση κεραιών, τις ασύρματες επικοινωνίες, τις μετρήσεις RF και τις οπτικές επικοινωνίες.

 

Μέλος επιστημονικών ενώσεων

 • Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)

 • Institution of Engineering and Technology (IET)

 • Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ)

 • Πανελλήνιος Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φυσικών Ηλεκτρονικής Ραδιοηλεκτρολογίας (ΠΑΣΜΕΦΗΡ)


Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

 1. Ηλεκτρομαγνητικό Λογισμικό για τη Σχεδίαση Προηγμένων Στοιχειοκεραιών Πολλαπλής Δέσμης (Electromagnetic Software for the Design of Advanced Multibeam Array Antennas), 2012-2014, Χρηματοδότηση: ESA

 2. Ανάπτυξη RF/RFID συστημάτων ελέγχου καταγραφής προΐόντων και προσωπικού, 2012-2015, Χρηματοδότηση: ΘΑΛΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

 3. Καινοτόμες αρχιτεκτονικές για την ελάτωση του αριθμού των στοιχείων εξώθησης των τηλεπικοινωνιακών κεραιών πολλαπλής δέσμης (Innovative Architectures for reducing the Number of Controls of Multiple Beam Telecommunication Antennas), 2008-2010, Χρηματοδότηση: ESA

 4. Συστήματα "έξυπνων κεραιών" για ασύρματα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα (Πυθαγόρας), 2004-2006, Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ

 5. Δίκτυο Εργαστηρίων Πιστοποίησης και Ελέγχου Ηλεκτρολογικού, Ηλεκτρονικού και Τηλεπικοινωνιακού Τερματικού Εξοπλισμού, 2000-2001, Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, ΙΝΤΡΑΚΟΜ, ΑΝΚΟ.

 6. Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) εγκαταστάσεων νέων radar (PSR/MSSR) του προγράμματος ΦΑΡΟΣ στην περιοχή Ψαριό Θάσου, 1999, Χρηματοδότηση: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

 7. Μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση εξοπλισμού μετρήσεων της Η/Μ πυκνότητας ισχύος από το radar του προγράμματος ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ για την περιοχή Περαίας Θεσσαλονίκης, 1999-2000, Χρηματοδότηση: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

 8. Τεχνολογία σύμμορφων στοιχειοκεραιών, 1999-2000, Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση.

 9. CEPHOS - Electromagnetic Dosimetry for Mobile Communication, 1998-1999, Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση.

 10. Διερεύνηση αεροπορικού δυστυχήματος Γιάκοβλεφ, 1998, Χρηματοδότηση: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

 11. Βιομηχανικά Προϊόντα Μικροηλεκτρονικής, 1996-98, Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ.

 12. Χαρτογράφηση της ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης στην Κοινότητα Χορτιάτη, 1995, Χρηματοδότηση: Κοινότητα Χορτιάτη

 13. Σχεδιασμός και κατασκευή επίπεδης κεραίας για δορυφορική λήψη, 1994-97, Xρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, MATEL ΑΕ.

 14. Ανάλυση και Εφαρμογή Ολοκληρωμένων Μικροκυματικών Κυκλωμάτων, 1994-96, Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ.

 15. Ανάλυση της ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης στη γειτονία σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας GSM, 1994-95, Χρηματοδότηση: PANAFON Α.Ε.

 16. Κατάρτιση εξ αποστάσεως σε προηγμένη πληροφορική (Euroform), 1992, Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Εργασίες - Συνεισφορά σε βιβλίο

1.  Numerical Modelling of Erbium Doped Fibre Amplifiers, Diploma thesis, Dept. of Electronics Systems Eng., University of Essex, U.K., 1992.

2.  Bέλτιστη Σχεδίαση Στοιχειοκεραιών Dolph-Chebyshev υπό προϋποθέσεις, Διπλωματική εργασία, Μεταπτυχιακό Τμήμα Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας), Α.Π.Θ., 1995.

3.  Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Κυματοδήγησης (Μικροταινιακές Δομές), Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ., 2001. 

4.  Προσομοίωση Ενισχυτών Οπτικών Ινών, Κεφ. 18 από το βιβλίο Επικοινωνιακά Συστήματα με Οπτικές Ίνες, Α. Αλεξανδρή, Εκδ. Τζιόλα, 2010.

 

Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις

Α. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά με Κριτές

1.  J.N.Sahalos, E.E. Vafiadis, T.S. Samaras, D.G. Babas and S.S. Koukourlis, EM Field Measurements in the Vicinity of an Antenna Park for Radiation Hazard Pupsoses, IEEE Trans. on Broadcasting, Vol. 41, No.4, pp. 130-135, Dec. 1995.

2.  C. Mertzianidis, S. Koukourlis, Th. Samaras, D. Babas and J.N. Sahalos, Time Domain Analysis of Microstrip Systems Using FD-FFT and FDTD Methods, Balkan Physics Letters, Vol. 4, No. 4, pp 206-213, Oct. 1996.

3.  T. Samaras, D. Babas, E. Vafiadis and J. Sahalos, Measurements of the Electromagnetic Radiation from a BTS for Radiation Hazard Purposes, Journal of Applied Electromagnetism, Vol. 5, No. 1, pp. 53-62, Jan 2003.

4.  G. Miaris, T. Kaifas, Z. Zaharis, D. Babas, E. Vafiadis, T. Samaras and J.N. Sahalos, Design of Radiation - Emission Measurements of an Air Traffic Surveillance Radar, IEEE Antennas and Propagation Magazine, Vol. 45, Νο. 4, pp. 35-46, Aug 2003.

5.  D.G. Babas and J.N. Sahalos, Synthesis Method of Series-Fed Microstrip Antenna Arrays, Electronics Letters, Vol. 43, Issue 2, pp. 78-80, Jan 2007.

6.  D.G. Babas and J.N. Sahalos, On the Design of Chebyshev Endfire Arrays Subject to a Performance Index, Electrical Engineering, Springer, vol. 90, no. 2, DOI:10.1007/s00202-007-0059-1, Dec 2007.

7.  Design of Planar Arrays with Reduced Non-uniform Excitation Subject to Constraints on the Resulting Pattern and the Directivity, T.N. Kaifas, D.G. Babas, J.N. Sahalos, IEEE Trans. Antennas and Propag., Vol. 57, Is. 8, pp. 2270-2278, Aug. 2009, DOI: 10.1109/TAP.2009.2024484.

8.. On the Design of Direct Radiating Antenna Arrays with Reduced Number of Controls for Satellite Communications, Th. Kaifas, K. Siakavara, D. Babas, G. Miaris, E. Vafiadis, J.N. Sahalos, Mobile Lightweight Wireless Systems, F. Granelli, C. Skianis, P. Chatzimisios, Y. Xiao, S. Redana (Eds.) (revised selected papers), LNICST 13, ICST Institute for Computer Sciences, Social - Informatics and Telecommunications Engineering, Springer, pp. 420-429, 2009.

9.  Aperiodic Array Layout Optimization by the Constraint Relaxation Approach, T.N. Kaifas, D.G. Babas, D.S. Miaris, K. Siakavara, E.E. Vafiadis and J.N. Sahalos,  IEEE Trans. Antennas and Propag., Vol. 60, Issue 1, pp. 148-163, DOI: 10.1109/TAP.2011.2167901, Jan 2012.

10. A Stochastic Study of Large Arrays Related to the Number of Electrically Large Aperture Radiators, T.N. Kaifas, D.G. Babas, G.S. Miaris, E. Vafiadis, K. Siakavara, G. Toso and J. N. Sahalos, IEEE Trans. Antennas and Propag., Vol. 62, Issue 7, pp. 3520-3533, DOI:10.1109/TAP.2014.2316285, July 2014.

11. Μultibeam Antennas for Global Satellite Coverage: Theory and Design, T.N. Kaifas, D.G. Babas, G. Toso and J. N. Sahalos, IET Microwaves, Antennas & Propagation, Special Issue: Millimetre Wave Systems, Circuits and Antenna Integration Challenges for Broadband Everywhere, 10 pages, DOI:10.1049/iet-map.2015.0811, Aug 2016.

Β. Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με Κριτές

1.  On the Design of a new Chebyshev Array subject to constraint on Radiation Efficiency Index, D.G. Babas and J.N. Sahalos, Proceedings of 8th International Symposium on Theoretical Electrical Engineering (ISTET), Thessaloniki - Greece, pp. 117-120, Sep. 1995.

2.  A Design Method of Nonuniformly Spaced Series-Fed Microstrip Arrays, D.G. Babas, E.E. Vafiadis and J.N. Sahalos, Proc. of the 7th International Conference on Advances in Communications and Control (COMCON7) - Telecommunications /Signal Processing, pp.193-204, Athens - Greece, June 1999.

3.  Nonuniformly Spaced Series-Fed Microstrip Antenna Arrays: a Design Approach, D.G. Babas, E.E. Vafiadis and J.N. Sahalos, Proc. of the AP2000 Millenium Conference on Antennas and Propagation (electronic format), Davos - Switzerland, Apr. 2000.

4.  Spectrum and Radiation Emission Survey in the Vicinity of PSR and MSSR Radar, G. Miaris, T. Kaifas, Z. Zaharis, D. Babas, E. Vafiadis, T. Samaras and J.N. Sahalos, XXVIIth General Assembly of the International Union of Radio Science (URSI), paper 1079 (electronic format), Maastricht - Netherlands, Aug. 2002.

5.  Emissions Monitoring in the Vicinity of a Terminal Area Radar, T. Samaras, G. Miaris, T. Kaifas, Z. Zaharis, D. Babas, E. Vafiadis and J. Sahalos, Proc. of the 2003 IEEE Intnl. Symposium on EMC, Istanbul - Turkey, May 2003

6.  Chebyshev Array Optimization under a Nonlinear Constraint, D.G. Babas and J.N. Sahalos, Proc. of the Mediterranean Microwave Symposium 2005, (electronic format), Athens - Greece, pp. 40-44, Sep. 2005.

7.  Th. N. Kaifas, D.G. Babas, J.N. Sahalos, A Perturbation Technique for the Geometry Synthesis of Planar Arrays Subject to the Directivity Index, PF2-8, 13th Biennial IEEE Conf. on Electromagnetic Field Computation (CEFC 2008), Athens Greece, Μay 11-15, 2008.

8.  Planar array optimization by using orthogonal methods, Th. Kaifas, D. Babas and J.N.Sahalos, COST IC0803 RFCSET Workshop, (WG305), 27-29 April 2009.

9.  On the Design of Direct Radiating Antenna Arrays with Reduced Number of Controls for Satellite Communications, Th. Kaifas, K. Siakavara, D. Babas, G. Miaris, E. Vafiadis, J.N. Sahalos, 1st International ICST Conference on Mobile Lightweight Wireless Systems MOBILIGHT 2009, Proceedings CD (ISBN: 978-963-9799-53-0), 18-20 May 2009, also published in Mobile Lightweight Wireless Systems, F. Granelli, C. Skianis, P. Chatzimisios, Y. Xiao, S. Redana (Eds.) (revised selected papers), LNICST 13, ICST Institute for Computer Sciences, Social - Informatics and Telecommunications Engineering, Springer, pp. 420-429, 2009.

10.On the Maximally Sparse Aperiodic Array Design for Space Applications, T.N. Kaifas, D.G. Babas, G.S. Miaris, K. Siakavara, E. Vafiadis, and J.N. Sahalos, European Conference on Antennas and Propagation EUCAP 2011, 11-15 April 2011, Rome, Italy.

11.The new approach of uncertainty estimation (GUMS1) applied to compliance testing measurements, S. Iakovidis, C. Apostolidis, D. Babas, T. Samaras, 10th International Conference of the European Bioelectromagnetics Association (EBEA 2011), paper 5253, (available in electronic form only), Rome - Italy, 2011.

12. A Combined Deterministic and Stochastic Approach for the Design of Non-Uniform Arrays, T.N. Kaifas, D.G. Babas, and J.N. Sahalos, 7th European Conference on Antennas and Propagation EUCAP 2013, 8-12 April 2013, Gothenburg Sweden.

13. Tx/Rx MultiBeam Satellite Antenna Array Design Assesment on a Single Aperture, T.N. Kaifas, D.G. Babas, G. Toso  and J.N. Sahalos, 8th European Conference on Antennas and Propagation EUCAP 2014, 6-11 April 2014, Hague - Netherlands.

14. Full-Wave Embedding - De-embedding Procedures for RFID Measurement Space Characterization, T.N. Kaifas, D.G. Babas, E.E. Vafiadis and J.N. Sahalos, 8th European Conference on Antennas and Propagation EUCAP 2014, 6-11 April 2014, Hague - Netherlands.

15. A Software Tool for Satellite Advanced Multibeam Aperiodic Array Synthesis, T.N. Kaifas, D.G. Babas, G. Toso and J. N. Sahalos, International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies - MOCAST 2016, 12-14 May 2016, DOI: 10.1109/MOCAST.2016.7495137, Thessaloniki Greece.

16. Design of Overlapping Element Direct Radiating Arrays for Satellite Communications, T.N. Kaifas, D.G. Babas, G. Toso and J. N. Sahalos, International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies - MOCAST 2017, 4-6 May 2017, DOI: 10.1109/MOCAST.2017.7937655, Thessaloniki Greece.

17. Evolutionary Design of a Dual Band E-shaped Patch Antenna for 5G Mobile Communications, S. Goudos, A. Tsiflikiotis, D. Babas, K. Siakavara, C. Kalialakis and G. Karagiannidis, International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies - MOCAST 2017, 4-6 May 2017, DOI:10.1109/MOCAST.2017.7937640, Thessaloniki Greece.

Γ. Ανακοινώσεις σε Διεθνή και Τοπικά Συνέδρια με Κριτές

1.  Προσομοίωση Οπτικού Ενισχυτή ντοπαρισμένου με Έρβιο (Er+3) (EDFA) για Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές, Δ. Μπάμπας, Ι.Ν. Σάχαλος, Στ' Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Ξάνθη, 1993.

2.  On the Study of Nondistortive Behaviour of Coupled Microstrip Pairs, Th. Kaifas, S. Koukourlis, Th. Samaras, D. Babas and J. Sahalos, Proc. Int. Symp. of BSUAE, Metsovo - Greece, Αpr. 1996.

3.  On the Synthesis of Nonuniform Linear Microstrip Arrays: A Circuit Design Approach, D. Babas and J. Sahalos, Proc. 2nd Int. Symp. of BSUAE, p. 106, Xanthi - Greece, June 2000.

4.  Design of Radiation Emission Measurements of the Macedonia Airport Air Traffic Surveillance Radar, G. Miaris, T. Kaifas, Z. Zaharis, D. Babas, E. Vafiadis, T. Samaras and J.N. Sahalos, Proc. of the 1st International Conf. "Airports planning, design and operation", pp. 653-665, Thessaloniki - Greece, June 2003.

5.    T.N. Kaifas, D.G. Babas, J.N. Sahalos, Synthesis of directivity constrained large aperiodic planar arrays, COST IC0603 ASSIST Workshop, 9-11 April 2008.

 

 


 

   
   
 
  [Αρχική Σελίδα] [Προσωπικό] [Προφίλ] [Βιβλία] [Διατριβές] [Μαθήματα]
 
[Έργα] [Μεταπτυχιακά] [Φοιτητές] [ΕΠΕΑΕΚ] [Νέα]
ΕΡα 1985-2017