Αγγλική Σελίδα

  Ηλεκτρομαγνητικό Λογισμικό για τη Σχεδίαση Προηγμένων Στοιχειοκεραιών Πολλαπλής Δέσμης

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (European Space Agency - ESA)

2012

  Ανάπτυξη RF/RFID συστημάτων ελέγχου & καταγραφής προϊόντων & προσωπικού

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

2012

  Έξυπνο Σύστημα Διαχείρισης Βιβλιοθηκών με την χρήση RFID

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου

2012

  Ανάπτυξη δικτύου ευρυζωνικών μετρητών για τη συνεχή καταγραφή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον

WIND

2010

  Ασφαλής εκτίμηση της έκθεσης και του κινδύνου από ασύρματες δικτυακές συσκευές

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITES-RESEARCH DIRECTORATE GENERAL

2009

  Σύστημα Αναγνώρισης μέσω Ραδιοσυχνοτήτων για Ιατροφαρμακευτικές Εφαρμογές

CYPRUS ACADEMIC RESEARCH INSTITUTE

2008

  Ανάπτυξη δικτύου ευρυζωνικών μετρητών για τη συνεχή καταγραφή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον

WIND

2008

  Καινοτόμες αρχιτεκτονικές για την ελάττωση του αριθμού των στοιχείων εξώθησης σε τηλεπικοινωνιακές κεραίες πολλαπλής δέσμης

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (European Space Agency - ESA)

2008

  Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας - Πλατφόρμα: Ψηφιακά Συστήματα και Συστήματα Τηλεπικοινωνίας

Γ.Γ.Ε.Τ.

2007

  ΠΕΔΙΟΝ24 - Παροχή υπηρεσιών μέτρησης της ΗΜ ακτινοβολίας στο περιβάλλον και δημοσιοποίησης των μετρήσεων

COSMOTE

2007

  Ευρυζωνική υπηρεσία μετεωρολογικής απεικόνισης (ΕΥΡΥΜΑ)

Γ.Γ.Ε.Τ.

2006

  Σχεδίαση Ευρυζωνικού Μετρητή Ηλεκτρικού Πεδίου

WIND

2006

  ΕΡΜΗΣ - Παροχή υπηρεσιών μέτρησης, καταγραφής, ελέγχου και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων μετρήσεων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον

Vodafone

2006
  ΦΑΣΜΑ - Παροχή υπηρεσιών μέτρησης, καταγραφής και ελέγχου ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

WIND

2006
  Οργάνωση Διαβούλευσης Δικαιωμάτων Διέλευσης

Ε.Ε.Τ.Τ

2006
  Εκτίμηση της έκθεσης στο κοντινό πεδίο κεραιοσυστημάτων ραδιοεπικοινωνιών

ΠΕΝΕΔ - Γ.Γ.Ε.Τ.

2005
  Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης γισ την ανάπτυξη μητροπολιτικών δικτύων οπτικων ινών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Υποέργο Γ': Παρακολούθηση, επίβλεψη και έλεγχος υλοποίησης των μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων

Κοινωνία της Πληροφορίας

2005
  Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης γισ την ανάπτυξη μητροπολιτικών δικτύων οπτικων ινών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Υποέργο Β': Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου εκμετάλλευσης - αξιοποίησης των μητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων

Κοινωνία της Πληροφορίας

2005
Δίκτυο εργαστηρίων τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρομαγνητικών εφαρμογών

Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ

2005

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Συστήματα "έξυπνων κεραιών" για ασύρματα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΥΠΕΠΘ, Ευρωπαϊκή Ένωση

2004

  Πιθανές βιολογικές επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών, ιδιαίτερα στη φασματική περιοχή UHF

Ευρωπαϊκή Ένωση, VODAFONE, WIND (πρώην TIM), COSMOTE

2004

  Προσδιορισμός της κατανομής πεδίων υψηλών συχνοτήτων στο ανθρώπινο σώμα, με έμφαση στις μικρές δομές και τις θερμοφυσιολογικές παραμέτρους

Ευρωπαϊκή Ένωση

2004

  Παροχή υπηρεσιών μέτρησης, καταγραφής, ελέγχου και δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων μετρήσεων της ΗΜ ακτινοβολίας στο περιβάλλον

VODAFONE

2003
  Παροχή τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε επιλεγμένες περιοχές (Μέτρο 4.3 Πράξης 5 του Ε.Π. «ΚτΠ»)

Κοινωνία της Πληροφορίας

2003
  Παροχή τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για πιλοτική εφαρμογή (Μέτρο 4.3 Πράξης 2 και 3 του Ε.Π. «ΚτΠ»), Κοινωνία της Πληροφορίας

Κοινωνία της Πληροφορίας

2003
  Μετρήσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή Θεσσαλονίκης

WIND (πρώην TELESTET)

2003
  Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης στα θέματα ανάπτυξης Δικτύων Πρόσβασης για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών

Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών

2003
  Μελέτη μη Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας για το Ραδιοτηλεοπτικό Πάρκο Ν. Θεσσαλονίκης 

Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών

2003
  ΠΜΣ Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας)

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Γ' ΚΠΣ

2002
  Έλεγχος και επανασχεδίαση του χάρτη ραδιοφωνικών συχνοτήτων FM του Νομού Θεσσαλονίκης.

Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών

2002
  Έλεγχος Η/Μ Συμβατότητας του ILS Localizer - 16 στον Κρατικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης "Μακεδονία"

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

2002
  Ανάπτυξη λογισμικού για αυτοματοποιημένη μέτρηση της ΗΜ πυκνότητας ισχύος από το ραντάρ της Περαίας στη Θεσσαλονίκη

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

2001
  Τεχνική Υποστήριξη στην ΕΕΤΤ για την επίβλεψη φάσματος

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

2001
  Επιμόρφωση Καθηγητών Φυσικής Μ.Ε (Φυσική, Διδακτική, Συγγενείς Επιστήμες)

Υπουργείο Παιδείας

2000
  Έρευνα για πιθανή επίδραση στην υγεία από κινητά τηλέφωνα και σταθμούς βάσης

Ευρωπαϊκή Ένωση

2000
  Δίκτυο ελέγχου και πιστοποίησης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΔΕΠΕΗΤ)
ΓΓΕΤ
1999
  Επιμόρφωση Καθηγητών Φυσικής Μ.Ε (Φυσική, Διδακτική, Συγγενείς Επιστήμες)

Υπουργείο Παιδείας

1999
  Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος μέτρησης της ΗΜ πυκνότητας ισχύος από το ραντάρ της Περαίας στη Θεσσαλονίκη

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

1999
  Μελέτη της περιβαλλοντολογικής επίπτωσης από το ραντάρ στο Ψαριό Θάσου

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

1999
  Ηλεκτρομαγνητική δοσιμετρία για κινητά τηλέφωνα (CEPHOS)

Ευρωπαϊκή Ένωση

1998
  Τηλεπισκόπηση υψηλών συχνοτήτων

MICRO S.A.

1998
  Μελέτη Σύμμορφων Στοιχειοκεραιών (ΘΑΛΗΣ)

Ευρωπαϊκή Ένωση

1998
  "Δίαυλος" - Τηλεπληροφορική και νέες υπηρεσίες

ΓΓΕΤ (EΠET II)

1998
  Μελέτη ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής στο αεροσκάφος YAK 42 κατά τη διάρκεια του ατυχήματος στις 17 Δεκεμβρίου 1997

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

1998
  Ανάπτυξη συστήματος τομογραφίας εφαρμοσμένου δυναμικού για τη διάγνωση θωρακικών παθήσεων

ΓΓΕΤ - Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας

1997
  Ηλεκτρομαγνητική δοσιμετρία για κινητές επικοινωνίες

Ευρωπαϊκή Ένωση

1997
  Εκτίμηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο αεροδρόμιο "Μακεδονία" Θεσσαλονίκης

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

1997
  Εκτίμηση της ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης σε εσωτερικό χώρο

Εθνική Κτηματική Τράπεζα

1996
  Ανάπτυξη Δέκτη CDMA

MARAC Α.Ε.

1996
  Χαρτογράφηση ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης στην περιοχή του Χορτιάτη

Δήμος Χορτιάτη

1995
  Ανάπτυξη βιομηχανικών προϊόντων μικροηλεκτρονικής

ΓΓΕΤ (ΕΠΕΤ ΙΙ)

1995
  Μέτρηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από σταθμούς βάσης GSM

PANAFON S.A.

1994
  Σχεδίαση Επίπεδης Κεραίας Δορυφορικής Λήψης

ΓΓΕΤ

1994
  Ανάλυση και εφαρμογές των MMIC

ΓΓΕΤ

1994
  Mικροκυματική Τεχνολογία στις Επικοινωνίες

Ε.Ε

1994
  Μετρήσεις RF

PANAFON S.A.

1994
  Δέκτης CDMA

MARAC S.A.

1994
  EMC

CASA

1994
  Σχεδίαση εργαστηρίου EMC

C3T

1994
  Αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών στις Τηλεπικοινωνίες στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας

Ευρωπαϊκή Ένωση

1994
  Σχεδίαση ασύρματου ψηφιακού δικτύου επικοινωνιών

ΓΓΕΤ/MARAC S.A.

1994
  Σχεδίαση του δικτύου υπολογιστών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας

Τ.Ε.Ι. Καβάλας

1993
  Ενισχυτές κεραιών για κεντρικές εγκαταστάσεις κτηρίων

MARAC S.A.

1993
  Σχεδίαση συστήματος MLS

CASA S.A.

1993
  BIOMED 1

Ευρωπαϊκή Ένωση

1993
  Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Global books

1993
  Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ρύπανσης

Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.

1992
  Σχεδίαση συστήματος δορυφορικής εκπομπής

MATEL S.A.

1992
  Τερματικό δορυφορικής εκπομπής

MARAC S.A.

1992
  Κεραία δορυφόρου

CASA

1992
  Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Global Books

1992
  Ηλεκτρομαγνητική Εξέταση του Ανθρώπινου Θώρακα

Τ.Ε.Ι Θεσ/νικης

1992
Αρχή Σελίδας
[Αρχική Σελίδα] [Προσωπικό] [Προφίλ] [Βιβλία] [Διατριβές] [Μαθήματα]
[Έργα] [Μεταπτυχιακά] [Φοιτητές] [ΕΠΕΑΕΚ] [Νέα]
ΕΡα © 1985-2006
Αρχική Σελίδα