Αρχική Σελίδα

Αγγλική Σελίδα

 

 

   

  

   Το Προφίλ του ΕΡα


Το Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών (Ε.Ρα.) δημιουργήθηκε το 1985 και ανήκει στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το Ε.Ρα. ασχολείται με την έρευνα στους ακόλουθους τομείς:

  • Βιοϊατρική Τεχνολογία

  • Επικοινωνίες

  • Ηλεκτρομαγνητική (Η/Μ) Συμβατότητα

  • Κεραίες

  • Μικροκύματα

Το Ε.Ρα. είναι επίσης υπέυθυνο για τη διδασκαλία διαφόρων μαθημάτων τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο όσο και σε μεταπτυχιακό για το Τμήμα Φυσικής.   

 

     
     
ΕΡα © 1985-2007