Αρχική Σελίδα

Αγγλική Σελίδα

 

 

 
  Εργαστήριο
 
Μικροκύματα

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΡα στο πεδίο των μικροκυμάτων συμπεριλαμβάνουν:

  1. Τη μοντελοποίηση ανισότροπων υποστρωμάτων για μικροταινιακές δομές
  2. Τη σχεδίαση φίλτρων
  3. Τη μελέτη και σχεδίαση μικροταινιακών γραμμών μεταφοράς
  4. Την τηλεπισκόπηση υψηλών συχνοτήτων

Το ΕΡΑ έχει συμμετάσχει σε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα σε αυτόν τον τομέα, σε συνεργασία με άλλες ερευνητικές ομάδες. Μεταξύ αυτών που ολοκληρώθηκαν είναι τα εξής:

  • η μελέτη και οι εφαρμογές των μικροταινιακών δομών στην ανάπτυξη των μικροκυματικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (MIC), και
  • η σχεδίαση φίλτρων και διπλεκτών για συστήματα κεραιών.

 

Στην συνέχεια ακολουθούν πρόσφατες δημοσιεύσεις που είναι σχετικές με τον συγκεκριμένο τομέα :

1.      K. Siakavara, Modal analysis of the microwave  frequency response and composite right-/left- handed (CRLH) operation of a rectangular waveguide loaded with DPS and  DNG materials, accepted

2.      T.N. Kaifas, J.N. Sahalos, A 4x4 Butler Matrix Optimized for UMTS applications, Microwave and Optical Technology Letters,Vol. 49, Issue 3, pp. 585-588, Mar 2007.

3.      Τ.N.Kaifas, J.N.Sahalos, On the Design of a Single Layer Wideband Butler Matrix for Switched-Beam UMTS System Applications, IEEE Antennas and Propagation Magazine, vol. 48, no. 6, pp. 193-204, Dec 2006

4.      H.P. Tabeki, K. Siakavara, Reduction of electromagnetic field coupling to microstrip circuits, Electrical Engineering, vol. 88, No. 3, pp.191-199, March 2006.

5.      S. Goudos, J.N. Sahalos, Microwave Absorber Optimal Design using Multi-objective Particle Swarm Optimization, Microwave and Optical Technology Letters, vol. 48, (8), pp. 1553-1558, 2006.

6.      K. Siakavara, Novel Microwave Microstrip filters using Photonic Bandgap Ground Plane with  Fractal Periodic Pattern, Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 43, No 4, November 20, pp.273-276, 2004

7.      K.Siakavara, K.Koukouliantas, and P.Kouraklis, Power loss and radiated field from microwave microstrip floating lines in resonance, Canadian Journal of Physics, Vol. 82, No.12, pp.1053-1066, 2004.

8.      A.P. Orfanidis, G.A. Kyriacou, T. Samaras and J.N. Sahalos, Mode Matching Analysis of Multiple Offset Coaxial Circular Waveguides, Electronic Letters, vol. 40, pp. 127-128, 2004

9.      P. Allilomes, G.A. Kyriacou, E. Vafiadis, J.N. Sahalos, A FEM Analysis of Open Boundary Structures Using Edge Elements and a Cylindrical Harmonics Expansion, Electromagnetics, vol. 24, pp. 69-79, 2004

10.    P. Allilomes, G.A. Kyriacou, E. Vafiadis, J.N. Sahalos, Authors Reply to Comment on A FEM Analysis of Open Boundary Structures Using Edge Elements and a Cylindrical Harmonics Expansion, Electromagnetics, vol. 24, pp. 493-495, 2004

11.    Z. D. Zaharis and J.N. Sahalos, On the Electromagnetic Scattering of a Chaff Cloud, Electrical Engineering, vol. 85, pp. 129-135, 2003

12.    Ar. Koufogiannidis , K. Siakavara, Coupled Microstrip Filters on Multilayered Dielectric Media, Can. J. Phys.,Vol. 80, No 6, pp. 675-685 , June  2002.

13.    I. Mertzianidis, S. Goudos and J.N. Sahalos, Direct Solution and Monte Carlo Simulation of the Inverse Problem in Two-layered Half-Space, Electrical Engineering, vol. 14, pp. 51-60, 2002


   
   
 
Αρχή Σελίδας
  [Αρχική Σελίδα] [Προσωπικό] [Προφίλ] [Βιβλία] [Διατριβές] [Μαθήματα]
 
[Έργα] [Μεταπτυχιακά] [Φοιτητές] [ΕΠΕΑΕΚ] [Νέα]
ΕΡα © 1985-2007