Αρχική Σελίδα

Αγγλική Σελίδα

 

 

 

 
  Εργαστήριο
 
Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC)

Στο Ε.Ρα. διεξάγεται έρευνα στους τομείς της Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και Ηλεκτρομαγνητικής Παρεμβολής (EMC/EMI) από το 1993. Ως συντονιστής του δικτύου εργαστηρίων ΔΕΠΕΗΤ είναι σε θέση να παρέχει ένα σύνολο από ελέγχους και υπηρεσίες στους ενδιαφερόμενους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς πάνω σε θέματα EMC, ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης και επισκόπησης φάσματος.

Έχουν εκπονηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με μετρήσεις της ΗΜ ακτινοβολίας από ραντάρ, σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας και ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς.

Με τη χρήση και την ανάπτυξη του κατάλληλου λογισμικού το ΕΡα δραστηριοποιείται επίσης στη δοσιμετρία μη ιονίζουσας ακτινοβολίας.

Ακολουθούν μερικές πρόσφατες δημοσιεύσεις σε αυτόν τον τομέα:

1.            S. Goudos, T. Samaras, J.N. Sahalos, Web based laboratory in EMC using a Java Applet, Computer Applications in Engineering Education, Vol. 14, Issue 4, pp. 269-280, 2006.

2.            A. Nanos, K. Siakavara, T. Samaras, J.N. Sahalos, A Theoretical Approach of the Assessment of the EM Field in the Vicinity of Apperture Antennas, IEEE Trans. EMC, vol. 48, no. 3, pp. 493-501, 2006.

3.            K.Siakavara, K.Koukouliantas, and P.Kouraklis, Power loss and radiated field from microwave microstrip floating lines in resonance, Canadian Journal of Physics, Vol. 82, No.12, pp.1053-1066, 2004.

4.            G. Miaris, T. Kaifas, Z. Zaharis, D. Babas, E. Vafiadis, T. Samaras and J.N. Sahalos, Design of Radiation Emission Measurements of an Air Traffic Surveillance Radar, IEEE Antennas Propag. Magazine, vol. 45, pp. 35-46, 2003

5.            A.A. Nanos, T. Samaras, E.E. Vafiadis and J.N. Sahalos, On the Safety Evaluation of Space in the Vicinity of an Aperture Antenna, IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 51, pp. 1706-1715, 2003

6.            T. Samaras, D. Babas, E. Vafiadis and J. N. Sahalos, Measurements of the Electromagnetic Radiation from a BTS for Radiation Hazard Purposes, Journal of Applied Electromagnetics, vol. 5, pp. 53-62, 2003

7.            S.K. Goudos, E. Vafiadis and J.N. Sahalos, Monte-Carlo Simulation for the Prediction of the Emission Level from Multiple Sources inside Shielded Enclosures, IEEE Trans. Electromagn. Compat., vol. 44, pp. 291-308, 2002 


   
   
 
Αρχή Σελίδας
  [Αρχική Σελίδα] [Προσωπικό] [Προφίλ] [Βιβλία] [Διατριβές] [Μαθήματα]
 
[Έργα] [Μεταπτυχιακά] [Φοιτητές] [ΕΠΕΑΕΚ] [Νέα]
ΕΡα © 1985-2007