Αρχική Σελίδα

Αγγλική Σελίδα

 

 
  Κεραίες
 
Επικοινωνίες

Στον τομέα των επικοινωνιών, το Ε.Ρα. δραστηριοποιείται σε τεχνικές διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης αναλογικών και ψηφιακών συστημάτων και επικοινωνίες με τεχνικές ευρέος φάσματος. Έχει περατωθεί ένα ερευνητικό έργο με αντικείμενο τη σχεδίαση ενός δέκτη CDMA, κατάλληλου για επικοινωνία ασύρματων δικτύων. Επίσης, σε συνεργασία με το ΔΠΘ (Αν. Καθ. Χ. Κουκουρλής) και τα Pegasus Labs στις ΗΠΑ διεξάγεται έρευνα σε τεχνικές αποδοτικής διαμόρφωσης.

 

Ακολουθούν μερικές πρόσφατες δημοσιεύσεις σε αυτόν τον τομέα:

Κεφάλαιο σε βιβλίο

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της ερευνητικής ομάδας έχει συγγραφεί από τους H. R. Walker, Ι. Πλιάτσικα, Χ. Κουκουρλή και Ι.Ν. Σάχαλο το κεφάλαιο με τίτλο "Wireless Communications Using Spectrally Efficient VMSK/Z Modulation" στο βιβλίο Third Generation Mobile Telecommunication Systems, Springer, 2001.

Αρθρα σε διεθνή περιοδικά

1.            K. B. Baltzis and J. N. Sahalos, A Novel RAKE Receiver Design for Wideband Wireless Communications, Journal of Wireless Personal Communications, accepted for publication.

2.            T.N. Kaifas, J.N. Sahalos, A 4x4 Butler Matrix Optimized for UMTS applications, Microwave and Optical Technology Letters,Vol. 49, Issue 3, pp. 585-588, Mar 2007.

3.            Τ.N.Kaifas, J.N.Sahalos, On the Design of a Single Layer Wideband Butler Matrix for Switched-Beam UMTS System Applications, IEEE Antennas and Propagation Magazine, vol. 48, no. 6, pp. 193-204, Dec 2006

4.            E. Siachalou, T. Samaras, C. Koukourlis and S. Panas, On the beam tilting and bit rate selection in mobile systems, Electrical Engineering, vol. 89, no. 2, pp. 107-116, 2006.

5.            G. S. Miaris, E. Siachalou, T. Samaras, S. K. Goudos, E. Vafiadis and S. Panas, On the base stations antenna system design for mobile communications, Electrical Engineering, vol. 88, no. 2, pp. 157-163, 2006.

6.            C.S. Hilas, S.K. Goudos, J.N. Sahalos, Seasonal decomposition and forecasting of telecommunication data: A comparative case study, Technological Forecasting & Social Change, Elsevier, vol. 73, no. 5, pp. 495-509, June 2006.

7.            C.S. Hilas, J.N. Sahalos, Testing the Fraud Detection Ability of Different User Profiles by Means of FF-NN Classifiers, ICANN 2006, Part II, LNCS 4132, pp. 872-883, 2006.

8.            G. Miaris, E. Siachalou, T. Samaras, S. Goudos, E. Vafiadis, S. Panas, On mobile communications smart base-station system design, IEEE Antennas and Propagation Magazine, vol. 47, no. 2, pp. 139-144, 2005

9.            K.A. Gotsis, S.K. Goudos and J.N. Sahalos, A Test Lab for the Performance Analysis of TCP over Ethernet LAN on Windows Operating System, IEEE Trans. Education, vol. 48. No. 2, pp. 318-328, May 2005.

10.        J.C. Pliatsikas, C. S. Koukourlis and J. N. Sahalos, On the Combining of the Amplitude and Phase Modulation in the Same signal, IEEE Broadcasting, vol. 51, no. 2, pp. 230-236, June 2005.

11.        J. Plevridis, C. S. Koukourlis and J. N. Sahalos, A Digitally Propulsive PLL for Timing Recovery Applications, JEEE, vol. 56, no. 7-8, pp. 205-208, 2005.

 

   
   
 
Αρχή Σελίδας
  [Αρχική Σελίδα] [Προσωπικό] [Προφίλ] [Βιβλία] [Διατριβές] [Μαθήματα]
 
[Έργα] [Μεταπτυχιακά] [Φοιτητές] [ΕΠΕΑΕΚ] [Νέα]
ΕΡα © 1985-2007