Αρχική Σελίδα

Αγγλική Σελίδα

 

 

 

 
  Κεραίες
 
Κεραίες

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΡα στο πεδίο των κεραιών συμπεριλαμβάνουν :

 1. Τη σχεδίαση στοιχειοκεραιών
 2. Τη σχεδίαση δικτύων τροφοδοσίας
 3. Την ανάπτυξη σχετικού λογισμικού CAD

Το ΕΡΑ έχει συμμετάσχει σε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα σε συνεργασία με άλλες ερευνητικές ομάδες. Κάποια από τα ερευνητικά προγράμματα που έχουν ολοκληρωθεί είναι τα εξής:

 • Σχεδίαση επίπεδης σχισμοκεραίας DBS
 • Ανάπτυξη συστήματος κεραίας για έναν σταθμό αναμετάδοσης
 • Σχεδίαση κυλινδρικών σύμμορφων στοιχειοκεραιών (πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ)
 • Προσομοίωση κεραιών ραντάρ
 • Σχεδίαση κεραιών για μικροκυματικά συστήματα προσγείωσης (MLS)
 • Ανάπτυξη εργαλείων CAD για τη σχεδίαση κεραιών σύρματος
 • Λογισμικό σχεδίασης ORAMA (ORthogonal Advanced Methods for Antennas)

 

Μερικές από τις πρόσφατες δημοσιεύσεις στον τoμέα αυτό είναι οι παρακάτω :

Βιβλία - κεφάλαια σε βιβλία

 • Orthogonal Methods for Array Synthesis: Theory and the ORAMA Computer Tool, J.N. Sahalos, John Wiley & Sons, New York, 2006.

 • Το κεφάλαιο με τίτλο "Antenna Synthesis by Orthogonal MoM" του Ι.N. Σάχαλου στην έκδοση Applied Computational   Electromagnetics, NATO ASI Series, Vol. 171, 1998.

 • Το κεφάλαιο με τίτλο "Antenna Arrays" του Ι.Ν. Σάχαλου στην έκδοση Wiley Encyclopedia of Telecommunications, J.G. Proakis (ed.), vol. 1, p.p. 141-169, John Wiley & Sons Inc., 2003.

 • Το κεφάλαιο με τίτλο "Arrays of Discrete Elements", του Ι.Ν. Σάχαλου στην έκδοση The Antenna Engineering Handbook, Mc Graw-Hill Professional, Ed. by J. Volakis, June 2007.

 

Αρθρα σε διεθνή περιοδικά

1.            S. G. Diamantis, A. P. Orfanidis, G. A. Kyriacou, J. N. Sahalos, Hybrid Mode Matching and Auxiliary Sources Technique for Horn Antenna Analysis, Microwave and Optical Technology Letters,Vol. 49, Issue 3, pp. 734-739, Mar 2007.

2.            D.G. Babas and J.N. Sahalos, On the Design of Chebyshev Endfire Arrays Subject to a Performance Index, Electrical Engineering, Springer, DOI:10.1007/s00202-007-0059-1, Feb 2007.

3.            S.K. Goudos, G.S. Miaris, K. Siakavara and J.N. Sahalos, On the Orthogonal Non-uniform Synthesis from a Set of Uniform Linear Arrays, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, accepted for publication, DOI: 10.1109/LAWP.2007.899915.

4.            K. Siakavara, A compact fractal microstrip antenna for GPS and terrestrial radio services,  International Journal of Electronics, vol. 94, No. 3 pp. 277-283, March 2007.

5.            D.G. Babas and J.N. Sahalos, Synthesis Method of Series-Fed Microstrip Antenna Arrays,  Electronics Letters, Vol. 43, Issue 2, pp. 78-80, Jan 2007.

6.            E. Siachalou, T. Samaras, C. Koukourlis and S. Panas, On the beam tilting and bit rate selection in mobile systems, Electrical Engineering, vol. 89, no. 2, pp. 107-116, 2006.

7.            G. S. Miaris, E. Siachalou, T. Samaras, S. K. Goudos, E. Vafiadis and S. Panas, On the base stations antenna system design for mobile communications, Electrical Engineering, vol. 88, no. 2, pp. 157-163, 2006.

8.            A. Mavrides, G. Kyriacou, J.N. Sahalos, On the Design of Patch Antennas Tuned by Transversely Magnetized Lossy Ferrite including a Novel Resonating Mode, Journal of Electromagnetic Waves and Applications, vol. 62, pp. 165-192, 2006.

9.            T N Kaifas, K Siakavara, E Vafiadis, T Samaras, J N Sahalos, On the design of conformal slot arrays on a perfectly conducting elliptic cone, Electrical Engineering, Springer, DOI: 10.1007/s00202-005-0329-8, Feb 2006.

10.        H. Margaritis, S. Goudos, G. Miaris, T. Samaras and J.N. Sahalos, Orthosynthesis: On the beamforming from a set of uniform linear arrays by the Orthogonal Method, JAE, vol. 7, no. 1, pp. 9-22, 2006.

11.        T.N. Kaifas, J.N.Sahalos, Analysis of Printed Antennas Mounted on a Coated Circular Cylinder of Arbitrary Size, IEEE Trans. Antennas and Propag., vol. 54, no. 10, pp. 2797- 2807, October 2006.

12.        Z. Zacharis, Th. Samaras, E. Vafiadis, J.N. Sahalos, Antenna Array Design by the Orthogonal Method in Conjuction with Element Patterns, Microwave and Optical Technology Letters, vol. 48, (8), pp. 1578-1583, 2006.

13.        A. Nanos, K. Siakavara, T. Samaras, J.N. Sahalos, A Theoretical Approach of the Assessment of the EM Field in the Vicinity of Apperture Antennas, IEEE Trans. EMC, vol. 48, no. 3, pp. 493-501, 2006.

14.        M. Chryssomalis and J.N. Sahalos, A spatial Diversity of Two-branch Antenna for Wireless Devices, Electronics Letters, vol. 42, no. 5, pp. 266-268, March 2006.

15.        G. Miaris, E. Siachalou, T. Samaras, S. Goudos, E. Vafiadis, S. Panas, On mobile communications smart base-station system design, IEEE Antennas and Propagation Magazine, vol. 47, no. 2, pp. 139-144, 2005

16.        A.A. Mavridis, G. Kyriacou and J.N. Sahalos, Analysis of Circular Patch Antenna Tuned by a Ferrite Post, Microwave and Optical Technology Letters, vol. 46, no. 3, pp. 234-237, 2005.

17.        T. Samaras, A. Kouloglou and J.N. Sahalos, A Note on the Impedance Variation with Feed Position of a Rectangular Microstrip Patch Antenna, IEEE Antennas Propag. Magazine, vol. 46, pp. 90-92, 2004

18.        T. N. Kaifas, T. Samaras, K. Siakavara, and J. N. Sahalos, A UTD-OM Technique to Design Slot Arrays on a Perfectly Conducting Paraboloid, IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 53, no. 5, pp. 1688-1698, May 2005.

19.        T. Samaras, A. Kouloglou and J.N. Sahalos, Numerical Investigation of Impedance Variation of a Microstip Patch Antenna with Feed Position, Journal of Applied Electromagnetics, vol. 6, pp. 13-20, 2004

20.        K. Siakavara, Th. Ganatsos, A Compact Quadruple Crossed-dipole Microstrip Antenna Designed for Dual Frequency and Beam Scanning Operation, Electrical Engineering, Vol. 86, No. 2, pp. 117-119, Jan. 2004.

21.        K. Siakavara, F. Tsaldaris, A Multi-wideband Microstrip Antenna Designed by the Square Curve Fractal  Technique, Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 41, No 3, May 5, pp.180-185, 2004.

22.        K. Siakavara, Enhanced Fractal Microstrip Antenna Performance by Using Photonic Bandgap Fractal Ground Plane, Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 42, No 5, September 5, pp.397-402, 2004.

23.        G. Miaris, T. Kaifas, Z. Zaharis, D. Babas, E. Vafiadis, T. Samaras and J.N. Sahalos, Design of Radiation Emission Measurements of an Air Traffic Surveillance Radar, IEEE Antennas Propag. Magazine, vol. 45, pp. 35-46, 2003

24.        A.A. Nanos, T. Samaras, E.E. Vafiadis and J.N. Sahalos, A Method for the Conservative Evaluation of Safe Space Around Systems with Aperture Antennas, Electrical Engineering, vol. 84, pp. 45-54, 2003

25.        Ar. Koufogiannidis , K. Siakavara, Design of a Log-Periodic Aperture–Fed Microstrip Antenna Array, Electrical Engineering, Vol. 85 , No 1, pp.17-20, Feb. 2003.

26.        A.A. Nanos, T. Samaras, E.E. Vafiadis and J.N. Sahalos, On the Safety Evaluation of Space in the Vicinity of an Aperture Antenna, IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 51, pp. 1706-1715, 2003

27.        T. Samaras, D. Babas, E. Vafiadis and J. N. Sahalos, Measurements of the Electromagnetic Radiation from a BTS for Radiation Hazard Purposes, Journal of Applied Electromagnetics, vol. 5, pp. 53-62, 2003

28.        G. Kordas, K. Baltzis, G.S. Miaris and J.N. Sahalos, Pyramidal Horn Design under Constraints on Half-Power Beamwidth, IEEE Antennas Propag.  Magazine, vol. 44, pp. 102-108, 2002.

29.        G. Miaris, S. Goudos, Chr. Iakovidis, E. Vafiadis and J.N. Sahalos, ORthogonal Advanced Methods for Antennas - The ORAMA Computer Tool, IEEE Antennas Propag. Magazine, vol. 44, pp. 62-74, 2002.

30.        A. Iliadis, K. Siakavara, Design and Performance of a Microstrip Reflectarray on a Uniaxial Substrate, Can .J. Phys.,Vol. 80, No 1, pp. 7-17 ,  Jan. 2002.

31.        S. Goudos, G. S. Miaris and J. N. Sahalos, On the Quantized Excitation and the Geometry Synthesis of a Linear Array by the Orthogonal Method, IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 49, pp. 298-303, 2001 

 

   
   
 
Αρχή Σελίδας
  [Αρχική Σελίδα] [Προσωπικό] [Προφίλ] [Βιβλία] [Διατριβές] [Μαθήματα]
 
[Έργα] [Μεταπτυχιακά] [Φοιτητές] [ΕΠΕΑΕΚ] [Νέα]
ΕΡα © 1985-2007