Αγγλική Σελίδα
  Νέα > Συνάντηση του COST IC0603 στη Βόννη
     
 

 2η Συνάντηση του COST  IC0603 στη Βόννη

με τίτλο: Antenna Systems & Sensors for Information Society Technologies (ASSIST)

Εκπρόσωπος: Καθηγητής Ιωάννης Ν. Σάχαλος

 

Η δεύτερη συνάντηση του COST ASSIST έγινε στη Βόννη από 24-26 Οκτωβρίου 2007. Με συμμετοχή άνω των 60 επιστημόνων από τις Ευρωπαϊκές Χώρες περιληπτικά πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

Την πρώτη ημέρα η επιτροπή διαχείρισης (MG) συζήτησε τα διαδικαστικά και τα οργανωτικά θέματα. Κυρίως αναφέρθηκαν οι καινούργιες χώρες που υπέγραψαν τη συμμετοχή τους καθώς και οι χώρες εκτός Ευρώπης (Αυστραλία, Καναδάς) που ζήτησαν να γίνουν μέλη του COST ASSIST. Επιπλέον επιβεβαιώθηκαν οι αποφάσεις που είχαν ληφθεί στην πρώτη συνάντηση στις Βρυξέλλες.

Από την οργανωτική επιτροπή τέθηκαν τα θέματα καλύτερου συντονισμού των Working Groups και έγινε διεξοδική συζήτηση για τον τρόπο οργάνωσης των Workshops. Το κύριο ερώτημα που μπήκε από τον συντονιστή Prof. Juan Mosig, ήταν εάν θα έπρεπε ή όχι στα Workshops να γίνεται παρουσίαση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού εργασιών από τους συμμετέχοντες. Η άποψη του ιδίου ήταν ότι μάλλον θα προτιμούσε να υπάρχει η παρουσίαση ενός μικρότερου αριθμού εργασιών επικεντρωμένων σε συγκεκριμένη περιοχή. Το δεύτερο που συζητήθηκε ήταν αν θα υπάρξουν περιοχές ενδιαφέροντος (focus areas) στις οποίες θα γίνει εις βάθος μελέτη και εξαντλητική ανάλυση.

Για το πρώτο θέμα αποφασίστηκε οι επικεφαλής των Working Groups να κρίνουν τις εργασίες σε πρώτο στάδιο και να καθορίζουν την έκταση και τον αριθμό των παρουσιάσεων. Για το δεύτερο θέμα, από τις προτάσεις, η Ελληνική που αφορούσε Sensors & RFIDs, τέθηκε στη λίστα και τελικά εγκρίθηκε με ομόφωνο ορισμό του γράφοντος ως συντονιστή.

Η επόμενη συνάντηση αποφασίστηκε να γίνει τον Απρίλιο στην ΚΥΠΡΟ μετά από εξαιρετική εισήγηση του καθηγητή Πολυκάρπου. Στη συνάντηση θα υπάρξει η δυνατότητα παράλληλης οργάνωσης με άλλο COST. Η μεθεπόμενη συνάντηση θα γίνει στο Δουβλίνο.

Τις επόμενες δύο ημέρες 25 και 26/10 έγιναν οι παρουσιάσεις των εργασιών στους χώρους δύο διαφορετικών εταιρειών. Την πρώτη μέρα στην εταιρεία IMST και τη δεύτερη στην FGAN. Το συνολικό πρόγραμμα βρίσκεται στο site του ASSIST.

Οι δύο εταιρίες έκαναν ξενάγηση σε όλα τα μέλη του COST και  έδειξαν τα εντυπωσιακά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που παράγουν.

Την τελευταία ημέρα, 26/10, μετά το τέλος των παρουσιάσεων έγινε διεξοδική συζήτηση για τα αποτελέσματα της συνάντησης και ορίστηκαν οι διαδικασίες και οι συντονιστές των focus areas.

Γενικά η εντύπωση είναι ότι υπήρξε μια επωφελής συνάντηση με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Πρέπει να τονιστεί ότι στο COST ο στόχος είναι να γίνονται εις βάθος αναλύσεις σχετικά με τη στρατηγική της έρευνας σε συγκεκριμένους τομείς και να αναπτύσσονται συνεργασίες κυρίως στο 7ο ΠΠ.

Δυστυχώς δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των εξόδων για συμμετοχή στις συναντήσεις του COST πέραν των εθνικών εκπροσώπων και αυτό αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα.

Εάν υπάρχουν συνάδελφοι που μπορούν να καλύψουν τα έξοδά τους, θα συνιστούσα να έρθουν στην επόμενη συνάντηση στην Κύπρο.   

 

  29/10/2007  
 
 
 
   
Αρχή Σελίδας
[Αρχική Σελίδα] [Προσωπικό] [Προφίλ] [Βιβλία] [Διατριβές] [Μαθήματα]
[Έργα] [Μεταπτυχιακά] [Φοιτητές] [ΕΠΕΑΕΚ] [Νέα]
ΕΡα © 1985-2007
Αρχική Σελίδα