Αγγλική Σελίδα
  Νέα > Διαπίστευση του ΕΡα κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005
     
 

Το Eρα διαπιστεύθηκε από το ΕΣΥΔ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 για τις μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υψηλών συχνοτήτων (75 MHz – 3 GHz) στο περιβάλλον κεραιών επικοινωνιών, κεραιών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, σταθμών ραντάρ, σταθμών ασύρματων μικροκυματικών δικτύων.

Η διαπίστευση είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης  από αρμόδιο οργανισμό (ΕΣΥΔ), ότι το Εργαστήριο διεξάγει μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας  με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη τεχνική επάρκεια.

Προβλέπεται, με βάση τις καινούργιες συνθήκες, το Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών να  πετύχει περισσότερες συμμετοχές σε ανταγωνιστικά προγράμματα.

Πληροφορίες για τη διαπίστευση του Ερα στην ιστοσελίδα του ΕΣΥΔ

 http://www.esyd.gr/portal/p/esyd/el/showOrgInfo.jsp?id=149009)

 και

Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσης

http://esyd.gr/eped/1.149410_el.doc

 

     
 
 
 
   
Αρχή Σελίδας
[Αρχική Σελίδα] [Προσωπικό] [Προφίλ] [Βιβλία] [Διατριβές] [Μαθήματα]
[Έργα] [Μεταπτυχιακά] [Φοιτητές] [ΕΠΕΑΕΚ] [Νέα]
ΕΡα © 1985-2015
Αρχική Σελίδα