Αγγλική Σελίδα

  Νέα > Πιστοποίηση του ΕΡα με ISO 9001
     
  Το Ερα πέρασε τον έλεγχο από τους Lloyd's και απέκτησε το ISO 9001:2000.

Προβλέπεται, με βάση τις καινούργιες συνθήκες, το Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών να  πετύχει περισσότερες συμμετοχές σε ανταγωνιστικά προγράμματα.

Το ΕΡα εκφράζει τις ευχαριστίες στην Επικ. Καθηγήτρια κα. Αικ. Σιακαβάρα για την οργάνωση και υλοποίηση όλης της προσπάθειας.

 

  Ημερομηνία 24/9/2007  
 
 
 
   
Αρχή Σελίδας
[Αρχική Σελίδα] [Προσωπικό] [Προφίλ] [Βιβλία] [Διατριβές] [Μαθήματα]
[Έργα] [Μεταπτυχιακά] [Φοιτητές] [ΕΠΕΑΕΚ] [Νέα]
ΕΡα © 1985-2007
Αρχική Σελίδα