Αγγλική Σελίδα
  Νέα >

Συμμετοχή του καθ. Ι.Ν. Σάχαλου στο 29th Antenna Workshop on Multiple Beams and Reconfigurable Antennas

     
 

Ο καθηγητής Ι.Ν.Σάχαλος προσκλήθηκε από την ESA στο 29th Antenna Workshop on Multiple Beams and Reconfigurable Antennas, όπου προήδρευσε σε ειδική συνεδρία και παρουσίασε το πρόγραμμα ORAMA.
Μετά από συνομιλίες με τον υπεύθυνο στο τμήμα Κεραιών
Dr. Giovanni Toso της ESA, αναμένεται η ανάληψη ειδικού ερευνητικού έργου σε θέματα Sparse & Thinned Arrays.

  Ημερομηνία 22/5/2007  
 
 
 
   
Αρχή Σελίδας
[Αρχική Σελίδα] [Προσωπικό] [Προφίλ] [Βιβλία] [Διατριβές] [Μαθήματα]
[Έργα] [Μεταπτυχιακά] [Φοιτητές] [ΕΠΕΑΕΚ] [Νέα]
ΕΡα © 1985-2007
Αρχική Σελίδα