Αγγλική Σελίδα
  Νέα >

Ο καθηγητής Ι.Ν.Σάχαλος  εθνικός εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή δράση COST IC0603

     
 

Ο καθηγητής Ι.Ν.Σάχαλος ορίστηκε εθνικός εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή δράση COST IC0603: Antenna Systems & Sensors for Information Society Technologies (ASSIST).

Η έναρξη του προγράμματος έγινε με συναντήσεις (kick-off meeting & technical meeting) στο Βέλγιο στις 7 (Brussels) και 8 Μαϊου (Louvain) 2007. Ο καθηγητής παρουσίασε τις εθνικές δραστηριότητες σχετικές με το COST IC0603 και καθόρισε τους στόχους με βάση την εθνική συμμετοχή στις ομάδες εργασίας.

 

  Ημερομηνία 22/5/2007  
 
 
 
   
Αρχή Σελίδας
[Αρχική Σελίδα] [Προσωπικό] [Προφίλ] [Βιβλία] [Διατριβές] [Μαθήματα]
[Έργα] [Μεταπτυχιακά] [Φοιτητές] [ΕΠΕΑΕΚ] [Νέα]
ΕΡα © 1985-2007
Αρχική Σελίδα