Νέα > Ημερίδα του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (Θεσσαλονίκη, 23.10.2015)
     
 

Πρόσκληση για την ημερίδα του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων.

Στο Εθνικό Παρατηρητήριο συμμετέχει το Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών έχοντας την ευθύνη της εγκατάστασης όλων των σταθμών μέτρησης της Βόρειας Ελλάδας

 

  21/10/2015  
 
 
 
   
Αρχή Σελίδας
[Αρχική Σελίδα] [Προσωπικό] [Προφίλ] [Βιβλία] [Διατριβές] [Μαθήματα]
[Έργα] [Μεταπτυχιακά] [Φοιτητές] [ΕΠΕΑΕΚ] [Νέα]
ΕΡα © 1985-2015
Αρχική Σελίδα