Αγγλική Σελίδα
  Νέα > Συμμετοχή του ΕΡα στο Διεθνές Συνέδριο EuCAP 2009
     
 

Το Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών πρόκειται να συμμετάσχει στο διεθνές συνέδριο EuCAP 2009 (3rd European Conference on Antennas and Propagation, http://www1.vde.com/conferences_en/eucap2009/) που θα διεξαχθεί από τις 23 έως τις 27 ΜΑρτίου 2009 στο Βερολίνο με τις παρακάτω εργασίες:

178. K. Gotsis, G. Kyriacou, J.  Sahalos, Improved Neural Network DoA Estimation for a Switched-Beam System in a Multipath DS-CDMA Scheme, EuCAP 2009, Berlin, Germany, 23-27 March 2009.

179. K. Siakavara, J. Sahalos, E. Vafiadis, On the Design of a Direct Radiating Array by Using the Fractal Technique, EuCAP 2009, Berlin, Germany, 23-27 March 2009.

180.Th. Kaifas, J. Sahalos, On the Performance Aspects of a Cylindrical Beamforming Array, EuCAP 2009, Berlin, Germany, 23-27 March 2009.

181.Κ. Siakavara, J. Sahalos, Th. Ganatsos, Mean Effective Gain Enhancement of Antenna Systems with EBG Ground Plane, EuCAP 2009, Berlin, Germany, 23-27 March 2009.

 

  20/3/2009  
 
 
 
   
Αρχή Σελίδας
[Αρχική Σελίδα] [Προσωπικό] [Προφίλ] [Βιβλία] [Διατριβές] [Μαθήματα]
[Έργα] [Μεταπτυχιακά] [Φοιτητές] [ΕΠΕΑΕΚ] [Νέα]
ΕΡα © 1985-2009
Αρχική Σελίδα