Αγγλική Σελίδα
  Νέα > Ο τιμητικός τίτλος του Life Fellow του ΙΕΕΕ στον διευθυντή του ΕΡα Ι.Ν. Σάχαλο
     
 

Ο καθηγητής Ι.Ν. Σάχαλος έλαβε τον τιμητικό τίτλο του Life Fellow του  IEEE.

 
  Ημερομηνία 18/11/2009  
 
 
 
   
Αρχή Σελίδας
[Αρχική Σελίδα] [Προσωπικό] [Προφίλ] [Βιβλία] [Διατριβές] [Μαθήματα]
[Έργα] [Μεταπτυχιακά] [Φοιτητές] [ΕΠΕΑΕΚ] [Νέα]
ΕΡα © 1985-2009
Αρχική Σελίδα