Αγγλική Σελίδα
  Νέα > To ΕΡα ζητά συνεργάτες
     
  Το ΕΡα ζητά συνεργάτες Φυσικούς Ραδιοηλεκτρολόγους η Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς & Μηχανικούς Η/Υ κατόχους ή μη διδακτορικού διπλώματος για να συμμετάσχουν με ανάθεση έργου σε ένα από τα ακόλουθα προγράμματα:
1. Μητροπολιτικά Δίκτυα,
2. Ασύρματες Ευρυζωνικές Υπηρεσίες,
3. Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Επιβάρυνσης,
4. Ηλεκτρονικές Διατάξεις Ευρυζωνικών Μετρητών.

Πέραν της Αγγλικής γλώσσας απαιτούνται γνώσεις και εμπειρία σε ένα από τα παραπάνω τέσσερα θέματα.
Οι μηχανικοί, κάτοχοι ΠΜΣ, θα έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με θέμα διδακτορικού διπλώματος.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: sahalos@auth.gr, babas@auth.gr

 

  Ημερομηνία 18/10/2007  
 
 
 
   
Αρχή Σελίδας
[Αρχική Σελίδα] [Προσωπικό] [Προφίλ] [Βιβλία] [Διατριβές] [Μαθήματα]
[Έργα] [Μεταπτυχιακά] [Φοιτητές] [ΕΠΕΑΕΚ] [Νέα]
ΕΡα © 1985-2007
Αρχική Σελίδα