Αγγλική Σελίδα
  Νέα >

Συναντήσεις στα πλαίσια του Έργου "Ανάπτυξη Συστημάτων RF/RFID για έλεγχο και καταγραφή προϊόντων και προσωπικού"

     
 

Στις 21/1 - 25/1/2013 και 11/2 - 14/2/2013 έγιναν συναντήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων στο έργο "Ανάπτυξη Συστημάτων RF/RFID για έλεγχο και καταγραφή προϊόντων και προσωπικού" με σκοπό τον συντονισμό του έργου, την παρουσίαση των έως τώρα ερευνητικών αποτελεσμάτων και τον προγραμματισμό των επόμενων δράσεων.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν και οι εξωτερικοί συνεργάτες:

  • Καθ. Α. Πολυκάρπου - τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Παν. Λευκωσίας
  • Prof. John L. Volakis -  R. & L. Chope Chair Professor Department of Electrical & Computer Engineering, Ohio State University, USA
  • Prof. Manos M. Tentzeris - The School of Electrical & Computer Engineering, Georgia Institute of Technology, USA
 
  Ημερομηνία 14/2/2013  
 
 
 
   
Αρχή Σελίδας
[Αρχική Σελίδα] [Προσωπικό] [Προφίλ] [Βιβλία] [Διατριβές] [Μαθήματα]
[Έργα] [Μεταπτυχιακά] [Φοιτητές] [ΕΠΕΑΕΚ] [Νέα]
ΕΡα © 1985-2013
Αρχική Σελίδα