Αγγλική Σελίδα
  Νέα > Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
     
 

Σας ενημερώνουμε ότι στο δικτυακό τόπο του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το υποέργο 3 της πρόσκλησης 93.

   
 
 
 
   
Αρχή Σελίδας
[Αρχική Σελίδα] [Προσωπικό] [Προφίλ] [Βιβλία] [Διατριβές] [Μαθήματα]
[Έργα] [Μεταπτυχιακά] [Φοιτητές] [ΕΠΕΑΕΚ] [Νέα]
ΕΡα © 1985-2007
Αρχική Σελίδα