Αγγλική Σελίδα
  Νέα >

O πρώτος Ελληνικός Ευρυζωνικός Μετρητής Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας (SMS-K)

     
 

Το ΕΡα σχεδίασε και κατασκεύασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα έναν Ευρυζωνικό Μετρητή της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας με σκοπό να καλύψει την ανάγκη της χρήσης κατάλληλων εργαλείων για τον έλεγχο των επιπτώσεων της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας στον άνθρωπο.

Ο Ευρυζωνικός Μετρητής SMS-K είναι μία συσκευή που καταγράφει την ένταση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, σε συχνότητες από μερικές εκατοντάδες kHz έως μερικά GHz, δηλαδή σε μια περιοχή συχνοτήτων όπου υπάρχουν οι περισσότερες τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές (ραδιοφωνία, τηλεόραση, κινητή τηλεφωνία, ιδιωτικά και δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών ασύρματων επικοινωνιών).

Η μέτρηση που πραγματοποιεί η συσκευή ψηφιοποιείται, αποθηκεύεται, και τελικά είναι διαθέσιμη για περαιτέρω επεξεργασία. Για τη μεταφορά τω δεδομένων της μέτρησης, η συσκευή επικοινωνεί με ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε ενσύρματα είτε ασύρματα με τη χρήση modem κινητής τηλεφωνίας.

Ο Ευρυζωνικός Μετρητής SMS-K αποτελεί βασικό στοιχείο ενός συστήματος που μας επιτρέπει να καταγράφουμε και να ελέγχουμε σε 24ωρη βάση τα επίπεδα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον.

Τέτοια συστήματα λειτουργούν ήδη και στη χώρα μας. Ωστόσο μέχρι σήμερα οι μετρήσεις πραγματοποιούνται με συσκευές που κατασκευάζονται από οίκους του εξωτερικού και έχουν συνήθως υψηλό κόστος. Το γεγονός αυτό λειτουργεί ως τροχοπέδη για την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων σε όσο το δυνατόν περισσότερους χώρους.

Η μαζική παραγωγή της συσκευής αυτής που θα χαρακτηρίζεται από λογική τιμή διάθεσης και υψηλή αξιοπιστία, θα επιτρέψει τη δημιουργία εκτεταμένων δικτύων μέτρησης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον, με σκοπό το συνεχή έλεγχο της ακτινοβολίας και την άμεση και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.


Ο Μετρητής παρουσιάστηκε

  • στην 20η Διεθνή Έκθεση Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Ψηφιακής Τεχνολογίας - Infosystem, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης  από 28/9 έως 01/10/2006 και

  • στο 8ο Διεθνές Συνέδριο Τηλεπικοινωνιών Info-Com στις 3/10/2006

Ενημερωτικό έντυπο

 

 

  Ημερομηνία 4/10/2006  
 
 
 
   
Αρχή Σελίδας
[Αρχική Σελίδα] [Προσωπικό] [Προφίλ] [Βιβλία] [Διατριβές] [Μαθήματα]
[Έργα] [Μεταπτυχιακά] [Φοιτητές] [ΕΠΕΑΕΚ] [Νέα]
ΕΡα © 1985-2006
Αρχική Σελίδα