Τίτλος: Μικροκύματα

Συγγραφέας: Ι. Ν. Σάχαλος

Εκδοτικός Οίκος: Αΐβαζής - Ζουμπούλης

Γλώσσα: Ελληνική

 

Τίτλος: Advanced Engineering Electromagnetics

Συγγραφέας: Constantine E. Balanis

Εκδοτικός Οίκος: John Wiley & Sons

Γλώσσα: Αγγλική

 

Τίτλος: Engineering Electromagnetic Compatibility

Συγγραφέας: V. Prasad Kodali

Εκδοτικός Οίκος: IEEE Press

Γλώσσα: Αγγλική

 

Τίτλος: Γενική Ηλεκτρονική

Συγγραφέας: Κ. Α. Καρύμπακας

Εκδοτικός Οίκος: --------

Γλώσσα: Ελληνική

 

Τίτλος: Κεραίες

Συγγραφέας: Ι. Ν. Σάχαλος

Εκδοτικός Οίκος: Αΐβαζής - Ζουμπούλης

Γλώσσα: Ελληνική

 

Τίτλος: Antenna Theory

Συγγραφέας: Constantine E. Balanis

Εκδοτικός Οίκος: John Wiley & Sons

Γλώσσα: Αγγλική

Β  ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Τίτλος: Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Συγγραφέας: Herbert Taub / Donald L. Schilling

Εκδοτικός Οίκος: McGraw - Hill

Γλώσσα: Ελληνική

 

Τίτλος: Communication Systems

Συγγραφέας: A. Bruce Carlson

Εκδοτικός Οίκος: McGraw - Hill

Γλώσσα: Αγγλική

 

Τίτλος: Satellite Communication Systems

Συγγραφέας: B. G. Evans

Εκδοτικός Οίκος: IEE

Γλώσσα: Αγγλική

 

Τίτλος: Δορυφορικές Επικοινωνίες

Συγγραφέας: G. Maral / M. Bousquet

Εκδοτικός Οίκος: Τζιόλας

Γλώσσα: Ελληνική

 

Τίτλος: Satellite Communications Systems

Συγγραφέας: G. Maral / M. Bousquet

Εκδοτικός Οίκος: John Wiley

Γλώσσα: Αγγλική

Γ  ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Τίτλος: Data & Computer Communications

Συγγραφέας: William Stallings

Εκδοτικός Οίκος: Prentice Hall

Γλώσσα: Αγγλική

 

Τίτλος: Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνιών

Συγγραφέας: Α. Πομπόρτσης

Εκδοτικός Οίκος: Τζιόλας

Γλώσσα: Ελληνική

 

Τίτλος: Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών

Συγγραφέας: Αρης Αλεξόπουλος / Γιώργος Λαγογιάννης

Εκδοτικός Οίκος: -----

Γλώσσα: Ελληνική

 

Τίτλος: Orthogonal Methods for Array Synthesis

Συγγραφέας: John Sahalos

Εκδοτικός Οίκος: John Wiley

Γλώσσα: Αγγλική

 

Γ  ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος: Telecommunications Network Management

Συγγραφέας: Salah Aidarous / Thomas Plevyak

Εκδοτικός Οίκος: IEEE Press

Γλώσσα: Αγγλική

 
       
     
Αρχή Σελίδας
       
[Αρχική Σελίδα] [Προσωπικό] [Προφίλ] [Βιβλία] [Διατριβές] [Μαθήματα]
[Έργα] [Μεταπτυχιακά] [Φοιτητές] [ΕΠΕΑΕΚ] [Νέα]
ΕΡα © 1985-2007

Αγγλική Σελίδα Αρχική Σελίδα