ΕΡΓΟ: Απόδοση συχνοτήτων σε FM σταθμούς εκπομπής
Διατάξεις: Σύστημα επίβλεψης συχνοτήτων
Συνεργασία: Ε.Μ.Π. - Α.Π.Θ.      
         
ΕΡΓΟ: Σύστημα ΤΕΔ
Διατάξεις: Σύστημα μετρήσεων ΗΜ συμβατότητας  
Συνεργασία: Δ.Π.Θ. - Α.Π.Θ.
     
         
ΕΡΓΟ: Κατασκευή σύμμορφων μικροταινιακών κεραιών
Διατάξεις: Σύστημα μετρήσεων MIC και MMIC
Συνεργασία: Δ.Π.Θ. - Ε.Μ.Π. - Α.Π.Θ.      
         
ΕΡΓΟ: Πιστοποίηση και έλεγχος εμπορικών προϊόντων
Διατάξεις: Διάφορες
         
   
Συνεργασία: ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. - ΑΝΚΟ Α.Ε.      
         
 

ΕΡα - ΔΕΠΕΗΤ CDesign

Αρχική Σελίδα ΔΕΠΕΗΤ